W bieżącym roku szkolnym spotkania rodziców i nauczycieli będą miały formę dni otwartych. Wychowawca może też zorganizować zebranie z rodzicami, w dowolnym terminie, jeśli wynika to z bieżących potrzeb klasy.

W czasie dni otwartych każdy rodzic będzie mógł skorzystać z indywidualnych konsultacji z wychowawcą, nauczycielami przedmiotu, specjalistami.

Nauczyciele będą oczekiwali na rodziców w wyznaczonych salach lekcyjnych.

 

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/19

Zaułek

5-6 listopada

17-18 grudnia (informowanie o zagrożeniach)

21-22 stycznia

11-12 marca

13-14 maja (informowanie o zagrożeniach)

Filia SP  przy ul. Ostródzkiej

6-7 listopada

18-19 grudnia (informowanie o zagrożeniach)

22-23 stycznia

12-13 marca

15-16 maja (informowanie o zagrożeniach)

 

 

**********************************************************************************************

HARMONOGRAM DNI OTWARTYCH – listopad 2018

W dniach 5, 6, 7 listopada 2018r. o godz. 18.00 odbędą się dni otwarte lub zebrania z Rodzicami.

5 listopada – dzień otwarty dla klas 4-8. Klasy 8 maja zebrania.

Plan dnia otwartego – 5 listopada 2018

6 listopada – dzień otwarty dla klas 2-3 oraz klasy 1 – Filia Sp112

7 listopada – dzień otwarty dla klas „0”

Plan dnia otwartego – 6 listopada 2018