W bieżącym roku szkolnym spotkania rodziców i nauczycieli będą miały formę dni otwartych. Wychowawca może też zorganizować zebranie z rodzicami, w dowolnym terminie, jeśli wynika to z bieżących potrzeb klasy.

W czasie dni otwartych każdy rodzic będzie mógł skorzystać z indywidualnych konsultacji z wychowawcą, nauczycielami przedmiotu, specjalistami.

Nauczyciele będą oczekiwali na rodziców w wyznaczonych salach lekcyjnych.

 

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/19

Zaułek

5-6 listopada

17-18 grudnia (informowanie o zagrożeniach)

21-22 stycznia

11-12 marca

13-14 maja (informowanie o zagrożeniach)

Filia SP  przy ul. Ostródzkiej

6-7 listopada

18-19 grudnia (informowanie o zagrożeniach)

22-23 stycznia

12-13 marca

15-16 maja (informowanie o zagrożeniach)

 

 

**********************************************************************************************

HARMONOGRAM DNI OTWARTYCH/ZEBRAŃ – marzec 2019

W dniach 11, 12, 13 marca  2019r. o godz. 18.00 odbędą się dni otwarte lub zebrania z Rodzicami.

11 marca – dzień otwarty dla klas 4 – 8 

Plan dnia otwartego  – 11 marca 2019

12 marca – dzień otwarty dla klas 1-3

Plan dnia otwartego – 12 marca 2019

Spotkania w filii – ul.Ostródzka – wtorek  12 marca – klasy I

                                                           środa 13 marca –oddziały 0