W bieżącym roku szkolnym spotkania rodziców i nauczycieli będą miały formę dni otwartych. Wychowawca może też zorganizować zebranie z rodzicami, w dowolnym terminie, jeśli wynika to z bieżących potrzeb klasy.

W czasie dni otwartych każdy rodzic będzie mógł skorzystać z indywidualnych konsultacji z wychowawcą, nauczycielami przedmiotu, specjalistami.

Nauczyciele będą oczekiwali na rodziców w wyznaczonych salach lekcyjnych.

********************************************************************************************

W dniach 9, 10, 11 września 2019r. o godz. 18.00 odbędą się zebrania z Rodzicami .

9 września 2019r. – klasy 4 – 8

10 września 2019r. – klasy O – 3

 

Harmonogram zebrań

9 września – klasy 4-8

10 września -klasy 0 – 3

Spotkania w filii – ul.Ostródzka – wtorek 10 września – klasy I i O

                                                                 

  • Zebranie klasy 2b – poniedziałek 9 września godz. 18.00 – sala B108
  • Zebranie klasy 2d – środa 11 września godz. 17.30 – sala D03
  • Zebranie klasy 2a – środa 11 września godz. 17.30 – sala D02

***********************************************************

 

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/20

Zaułek

 

Filia SP  przy ul. Ostródzkiej

 

 

 

**********************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła z Klasą