W bieżącym roku szkolnym spotkania rodziców i nauczycieli będą miały formę dni otwartych. Wychowawca może też zorganizować zebranie z rodzicami, w dowolnym terminie, jeśli wynika to z bieżących potrzeb klasy.

W czasie dni otwartych każdy rodzic będzie mógł skorzystać z indywidualnych konsultacji z wychowawcą, nauczycielami przedmiotu, specjalistami.

Nauczyciele będą oczekiwali na rodziców w wyznaczonych salach lekcyjnych.

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/20

ul. Zaułek 34

9, 10 września – zebrania

18, 19 listopada – dni otwarte

16, 17 grudnia (informowanie o zagrożeniach)

9, 10 marca – dni otwarte

11, 12 maja  (informowanie o zagrożeniach)

 

Filia SP  przy ul. Ostródzkiej 144

9, 10 września – zebrania

18, 19 listopada – dni otwarte

16, 17 grudnia (informowanie o zagrożeniach)

2-3 lutego – zebrania

9, 10 marca – dni otwarte

11, 12 maja  (informowanie o zagrożeniach)

**********************************************************************************************

Harmonogram dni otwartych/zebrań z Rodzicami – Marzec 2020r.

DZIEŃ_OTWARTY – klasy 4-8 – 09.03.2020r. 

Dzień otwarty – klasy młodsze – 10.03.2020r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła z Klasą