Rok szkolny 2018/19

*****************************************************************************************

SZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY
DLA UCZNIÓW KLAS IV – V SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 112
 W WARSZAWIE

„NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA ŚWIĄTECZNA
 Z ELEMENTAMI ANIMACJI KOMPUTEROWEJ”

Regulamin konkursu

Zgoda Rodziców na udział w konkursie

 

*********************************************************

Rodzinny Konkursy Plastyczny „Folkowy Anioł”

 

Folkowy anioł – regulamin konkursu

 

**********************************************************

„Ojczyzną moją jest muzyka …”

Regulamin_konkursu

***********************************************************

„Biblijna Akademia Najmłodszych 2019”

Zapraszamy do wzięcia udziału w archidiecezjalnym konkursie religijnym dla klas IV – VIII:

„Biblijna Akademia Najmłodszych 2019”.

Regulamin Biblijnej Akademii Najmłodszych 2019

********************************************************

TURNIEJ WIEDZY „KOCHAM CIĘ, POLSKO!”

Regulamin konkursu

***************************************************

Szkolny Konkurs Informatyczny
pt.: Pocztówka z Polski
na stulecie odzyskanie niepodległości
z elementami animacji komputerowej.

Cele:
pielęgnowanie i utrwalanie wartości patriotycznych oraz szacunku dla osiągnięć Polski Niepodległej,
motywowanie uczniów do rozwijania pasji grafiką komputerową.
Organizatorzy: Marzena Buszka, Ewa Bielska
Regulamin konkursu:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas: VI, VII, VIII naszej szkoły.
Technika wykonania: dostępne programy graficzne.
Termin składania prac: 05.XI.2018 r.
Sposób dostarczenia: nośniki komputerowe.
Rozstrzygnięcie konkursu: 20.XI.2018 r.
Komisja konkursowa w składzie: organizatorzy, nauczyciel historii
i nauczyciel IT, przewiduje nagrodzić autorów najciekawszych prac.
Powodzenia!
UWAGI KOŃCOWE:
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych Szkoły Podstawowej nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Kownackiej w Warszawie oraz zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji, prezentacji i zapisu pracy oraz na publikację wizerunku autora do celów edukacyjnych i popularyzatorskich w materiałach promocyjnych, prasie lokalnej, na stronie internetowej szkoły, na profilu społecznościowym Facebook oraz na stronach internetowych instytucji współpracujących.
Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

***********************************************************************

Konkurs piosenki i poezji patriotycznej

Zachęcamy uczniów klas 2-8 do wzięcia udziału w konkursie szkolnym

Regulamin konkursu

**********************************************************************

Konkurs na logo projektu Erasmus+

Together at school and in life

Ogłaszamy konkurs na logo projektu Erasmus+ w którym bierze udział nasza szkoła. Tytuł projektu to – Together at school and in life (Razem w szkole i w życiu), a jego myślą przewodnią jest idea integracji w szkole a także poza nią. Logo może zostać wykonane techniką dowolną, zarówno na komputerze jak i na zwykłej kartce papieru. Powinno ono zawierać nazwę projektu oraz rysunek/grafikę oddającą ideę projektu. Spośród wszystkich propozycji (z wszystkich krajów partnerskich – Bułgaria, Włochy, Litwa i Portugalia) zostanie wybrane jedna, która zostanie oficjalnym logo projektu.

Pracę można składać w pokoju nauczycielskim u pana Bartłomieja Marka do 26.10.2018r.

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PROJEKTU

*********************************************************************************

Szkolny konkurs plastyczny

z okazji 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

„Jubileuszowy kotylion”

Zachęcamy uczniów klas 4-7 do wzięcia udziału w konkursie.

Regulamin konkursu

 
*******************************************************************************************
Szkolny konkurs czytelniczy
Czy czytałeś już….?”

Regulamin konkursu