Sprzątanie świata

drzewko12W naszej szkole 18 września odbyło się sprzątanie świata. Uczniowie wraz z wychowawcami sprzątali teren wokół szkoły.

Akcja jest co roku organizowana w naszej szkole. Uczniowie aktywnie włączają się w sprzątanie. Akcję nadzorują nauczyciele przyrody, którzy na swoich lekcjach przeprowadzają dyskusje nt. odpowiedzialnego segregowania śmieci i dbania o przyrodę.

Koordynator: Sylwia Łopińska

Szkoła z Klasą