RAMOWY PLAN DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

Godzina Rodzaj zajęć

6.30 – 8.00

r1

Zbiórka dzieci
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
„Poranek z książką”- zajęcia czytelnicze
Gry i zabawy stolikowe

8.00 – 9.00

r2

Gimnastyka poranna – zajęcia ruchowe
Zajęcia relaksacyjne przy muzyce
Zajęcia na świeżym powietrzu (boisko, plac zabaw)
9.00 – 9.30 Drugie śniadanie
9.30 – 10.30 Zajęcia dydaktyczne wg planów pracy

10.30 – 11.30

r3

Zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, ruchowe, czytelnicze, rozwijające zdolności manualne, gry dydaktyczne, zabawy z zastosowaniem dramy, zabawy tematyczne, pogadanki i rozmowy, programy i filmy edukacyjne, konkursy, quizy w zależności od potrzeb grupy.
Prace indywidualne i zespołowe w grupach i zespołach zadaniowych.
11.30 – 13.00 Wyjście na stołówkę szkolną – obiad

13.00 – 14.00

r4

Zajęcia relaksacyjno-wyciszające
Pomoc w odrabianiu prac domowych wg potrzeb
Zajęcia na świeżym powietrzu (boisko, plac zabaw)

14.00 – 15.00

r5

Zajęcia plastyczno – techniczne
Zajęcia z chustą animacyjną
Zajęcia na świeżym powietrzu (boisko, plac zabaw)

15.00 – 16.00

r6

Zabawy rozwijające pamięć i spostrzegawczość
Gry i zabawy logiczne

16.00 – 18.00

r7

Zabawa według indywidualnych zainteresowań dzieci (odrabianie pracy domowej, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, gry planszowe, układanie, rysowanie, oglądanie filmów dla dzieci)