Informacje ogólne

 • Czas pracy świetlicy: 6:30 – 18:00.
 • Zapisy do świetlicy:  Karta zapisu dziecka do świetlicy    –   zakładka dokumenty.
 • Regulamin świetlicy –  zakładka dokumenty  – Statut szkoły –  Zarządzenie nr 10
 • Fundusz świetlicy szkolnej: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej z

Oddziałami Integracyjnymi nr 112

 im. Marii Kownackiej  w Warszawie

ul. Zaułek 34, 03-289 Warszawa

nr konta: 72 1160 2202 0000 0002 8920 7724

tytułem „Imię i Nazwisko ucznia, klasa – świetlica”

 

 • Numery telefonów do świetlic

22-741-62-00   lub   22-741-62-01

                                             Świetlica klas II – sala C03 – wew. 120

                          Świetlica klas: 3 oraz klas 4 – sala C04 – wew. 119

                                     

 • Ramowy Plan Dnia :
Godzina Rodzaj zajęć

6.30 – 8.00

 • Zbiórka dzieci.
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
 • Gry i zabawy stolikowe.

8.00 – 9.00

 • „Poranek z książką”- zajęcia czytelnicze.
 • Zajęcia ruchowe ( gimnastyka, taniec, aerobic).
 • Drugie śniadanie.
9.00 – 10.00

Zajęcia dydaktyczne wg planów pracy 

10.00 – 11.30

 • Zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, ruchowe, czytelnicze, rozwijające zdolności manualne, gry dydaktyczne, zabawy z zastosowaniem dramy, zabawy tematyczne, pogadanki i rozmowy, programy i filmy edukacyjne, konkursy, quizy w zależności od potrzeb grupy.
 • Prace indywidualne i zespołowe w grupach i zespołach zadaniowych.
 • Zajęcia na świeżym powietrzu (boisko, plac zabaw).
11.30 – 13.00

 • Wyjście na stołówkę szkolną – obiad.

13.00 – 14.00

 • Zajęcia relaksacyjno – wyciszające.
 • Zajęcia na świeżym powietrzu (boisko, pl ac zabaw).

14.00 – 16.00

 • Pomoc w odrabianiu prac domowych według potrzeb. Nauka własna pod opieką nauczyciela.
 • Zajęcia na świeżym powietrzu (boisko, plac zabaw).
 • Zajęcia plastyczno – techniczne.
 • Zabawy muzyczno – ruchowe, sportowe.
 • Zajęcia z chustą animacyjną.
 • Czytanie literatury dziecięcej.
 • Zabawy rozwijające pamięć i spostrzegawczość.
 • Gry i zabawy logiczne.

16.00 – 18.00

 • Zabawy i zajęcia według indywidualnych zainteresowań i potrzeb dzieci : (odrabianie pracy domowej, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, gry planszowe, układanie, rysowanie).
 • Czynności porządkowe.
 • Oglądanie filmów dla dzieci.

Dzienny rozkład zajęć podlega modyfikacji zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci oraz w zależności  od warunków pogodowych.

 

 • Zespół świetlicy 

Szkoła z Klasą