Informacje ogólne

 • Czas pracy świetlicy: 6:30 – 18:00.
 • Zapisy do świetlicy:  Karta zapisu dziecka do świetlicy    –   zakładka dokumenty.
 • Regulamin świetlicy –  zakładka dokumenty  – Statut szkoły –  Zarządzenie nr 10
 • Fundusz świetlicy szkolnej: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej z

Oddziałami Integracyjnymi nr 112

 im. Marii Kownackiej  w Warszawie

ul. Zaułek 34, 03-289 Warszawa

nr konta: 72 1160 2202 0000 0002 8920 7724

tytułem „Imię i Nazwisko ucznia, klasa – świetlica”

 

 • Numery telefonów do świetlicy

22-741-62-00   lub   22-741-62-01

                                             Świetlica klas 2 – wew. 152
                                             Świetlica klas 3 – wew. 118

                                                       

 • Ramowy Plan Dnia :
Godzina Rodzaj zajęć

6.30 – 8.00

 • Zbiórka dzieci.
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
 • Gry i zabawy stolikowe.

8.00 – 9.00

 • „Poranek z książką”- zajęcia czytelnicze.
 • Zajęcia ruchowe ( gimnastyka, taniec, aerobic).
 • Drugie śniadanie.
9.00 – 10.00

Zajęcia dydaktyczne wg planów pracy 

10.00 – 11.30

 • Zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, ruchowe, czytelnicze, rozwijające zdolności manualne, gry dydaktyczne, zabawy z zastosowaniem dramy, zabawy tematyczne, pogadanki i rozmowy, programy i filmy edukacyjne, konkursy, quizy w zależności od potrzeb grupy.
 • Prace indywidualne i zespołowe w grupach i zespołach zadaniowych.
 • Zajęcia na świeżym powietrzu (boisko, plac zabaw).
11.30 – 13.00

 • Wyjście na stołówkę szkolną – obiad.

13.00 – 14.00

 • Zajęcia relaksacyjno – wyciszające.
 • Zajęcia na świeżym powietrzu (boisko, pl ac zabaw).

14.00 – 16.00

 • Pomoc w odrabianiu prac domowych według potrzeb. Nauka własna pod opieką nauczyciela.
 • Zajęcia na świeżym powietrzu (boisko, plac zabaw).
 • Zajęcia plastyczno – techniczne.
 • Zabawy muzyczno – ruchowe, sportowe.
 • Zajęcia z chustą animacyjną.
 • Czytanie literatury dziecięcej.
 • Zabawy rozwijające pamięć i spostrzegawczość.
 • Gry i zabawy logiczne.

16.00 – 18.00

 • Zabawy i zajęcia według indywidualnych zainteresowań i potrzeb dzieci : (odrabianie pracy domowej, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, gry planszowe, układanie, rysowanie).
 • Czynności porządkowe.
 • Oglądanie filmów dla dzieci.

Dzienny rozkład zajęć podlega modyfikacji zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci oraz w zależności  od warunków pogodowych.

 

 • Zespół świetlicy 
 • Kalendarz imprez i uroczystości w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2019/20

  Lp. Rodzaj uroczystości/imprezy Termin

  realizacji

  Uczestnicy
  1. Najpiękniejsza suknia Pani Jesieni – konkurs plastyczny październik Świetlica klas 2 i 3
  2. Jesienny pokaz mody „Z jesienią nam do twarzy –konkurs na najciekawszą stylizację „Pani Jesieni” październik Świetlica klas 2 i 3
  3. Pasowanie na Świetliczaka październik Świetlica klas 1
    4. Wieczór wróżb i przepowiedni andrzejkowych listopad Świetlica klas 2  i 3

   

  5. Zabawy andrzejkowe listopad Świetlica klas 1
  6. Warsztaty Bożonarodzeniowe z udziałem rodziców grudzień Świetlica klas 2 i 3
  7. Najpiękniejsza ozdoba Bożonarodzeniowa – konkurs rodzinny grudzień Świetlica klas 1
  8. Dzień Babci i Dziadka styczeń Świetlica klas 2 i 3

   

  Świetlica klas 1

  9. Wierszyki, które łamią języki –  międzyświetlicowy konkurs recytatorski luty Świetlica klas 2 i 3
  10. Apetyt na zdrowie – spotkanie z gościem specjalnym /Anna Myślińska, Piotr Jaworski/ marzec Świetlica klas 2 i 3
  11. Zdrowie mierzone kilometrami – akcja sportowa dla uczniów marzec-maj Świetlica klas 3
  12. Kiermasz wielkanocny kwiecień Świetlica klas 2 i 3

   

  13. Turniej wiedzy o ekologii kwiecień Świetlica klas 3
  14. „Wiosna budzi się do życia” – konkurs plastyczny kwiecień Świetlica klas 1
  15. „T –jak Talent” – eliminacje pokazu talentów maj Świetlica klas 2 i 3

   

  Świetlica klas 1

  16. Dzień Rodziny czerwiec Świetlica klas 2 i 3
  17. Pocztówkowa mapa Polski cały rok Świetlica klas 1

   

Szkoła z Klasą