Profil/Oferta szkoły

 

Szkoła Podstawowa nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Kownackiej jest samodzielną placówką od 1996 roku. Szkoła od roku szkolnego 2011/2012 mieści się w nowym budynku przy ul. Zaułek 34.

W szkole funkcjonują:
- przytulne sale dla 6 latków (zerówki),
- nowoczesne sale dla uczniów klas I-VI,
- dwie pracownie informatyczne,
- dwie sale gimnastyczne,
- cztery sale świetlicowe,
- biblioteka z nowoczesną salą multimedialną,
- gabinety specjalistów: pedagogów, psychologa, terapeutów pedagogicznych, logopedy, pedagoga specjalnego, gabinet pielęgniarki szkolnej, gabinet terapii SI,
- stołówka szkolna,
- boiska szkolne,
- place zabaw dla dzieci (dwa poza szkołą, w tym jedna sala zabaw w szkole)

Oferta szkoły:

- Pomyślny start 6 latka
Zapraszamy dzieci do nowocześnie wyposażonych sal oddziału przedszkolnego, gdzie będą się czuły bezpiecznie pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry.
- Kształcenie integracyjne dostosowane do specjalnych potrzeb dzieci -utworzone klasy integracyjne
- Obowiązkowa nauka od I klasy języka angielskiego i zajęć komputerowych – także dla klasy integracyjnej.
- Całodzienną opiekę świetlicy szkolnej od godz. 6.30-18.00
- Cykliczne zajęcia jak np. filharmonia, lekcje historii, lekcje z psami.
- Interesujące zajęcia pozalekcyjne: kółko szachowe, kółko fotograficzne, kółko orto­graficzne, zajęcia wyrównawcze i rozwijające, kółko matematyczne, języka polskiego, czy języka angielskiego.
- Opieką otaczamy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oferując im m.in.: rewalidację, terapię pedagogiczną, terapię logopedyczną.
- Uczestnictwo uczniów w programach m.in.: z zakresu aktywności fizycznej, bezpiecznego korzystania z Internetu, programie wspierającym zdolnych uczniów.
- Uczestnictwo uczniów w międzynarodowych programach np. Comenius i Erazmus.