Regulamin SU/Wybory

Regulamin samorządu uczniowskiego

Ogólny plan pracy  S.U. w roku szkolnym 2016/2017

W ciągu całego roku szkolnego 2016/2017 będzie trwał konkurs „ Klasa na medal” pod patronatem SU.

W konkursie na bieżąco będą oceniane:

  • dekoracje tematyczne w poszczególnych salach lekcyjnych (1-3pkt)
  • zachowanie uczniów klas na poszczególnych lekcjach (oceniane w zeszytach wychowawczych klas)
  • zaangażowanie uczniów w różnych konkursach i zabawach organizowanych przez S.U.(1-6 pkt)

Klasa, która zdobędzie najwyższą liczbę punktów, zwycięży i otrzyma puchar przechodni „Klasy na medal” oraz nagrodę.

 Uczniowie będą mogli brać udział w różnych konkurach i zabawach takich jak: zabawach andrzejkowych, świątecznych karnawałowych, walentynkowych, obchodach pierwszego dnia wiosny oraz związanymi z prezentacją polskich i anglojęzycznych uroczystości.

Rada S.U. będzie także propagować i zachęcać uczniów do udziału w różnych akcjach charytatywnych.

Zachęcamy wszystkich uczniów, nauczycieli oraz rodziców do zaangażowania i udziału we wszystkich akcjach organizowanych przez SU .

Ty też możesz mieć wpływ na życie szkoły, dołącz do nas !

Opiekun  Samorząd Uczniowskiego Marzenna Marciniak

☻Konkurs ‘’Klasa na medal” rozpocznie się od dn. 3.10.2016 r.

Proszę przygotować zeszyty wychowawcze do wpisu ocen.
Tematyka dekoracji zostanie zamieszczona na cały rok szkolny.

☻Wyłonienie kandydatów do rady Samorządu Uczniowskiego 

Dnia 23.09.16r. na 4 lek. odbędą się wybory do S.U.

Do zarządu samorządu będą wyłaniani uczniowie kl. V-VI. Ci uczniowie ( mogą dobrać sobie osobę wspierającą), którzy chcieliby startować w wyborach, przygotowują ogólny zarys propozycji pracy na rzecz S.U. na cały rok szkolny.

O terminie pierwszego spotkania S.U. uczniowie zostaną powiadomieni na stronie szkoły, tablicy ogłoszeń S.U. i przez radiowęzeł szkolny.