Szczęśliwy numerek

1. Szczęśliwy numerek losowany jest codziennie.

2. Zgłaszamy go na każdym początku lekcji, w przeciwnym razie przestanie być aktywny.

3. Szczęśliwy numerek zwalnia ucznia posiadającego dany numer w dzienniku lekcyjnym od zgłaszania wszelkiego rodzaju nie przygotowań np. odpowiedzi ustnych, braku pracy domowej, braku książki na wszystkich lekcjach w danym dniu.

4. Szczęśliwy numerek nie chroni od uwag za złe zachowanie.

5. Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą klasy bądź dyrektorem szkoły może zawiesić udział ucznia (uczniów) w akcji Szczęśliwy numerek na konkretnych zajęciach ze względu na nieodpowiednie zachowanie przed, w trakcie i po lekcji lub kiedy zachodzą nieusprawiedliwione nieobecności.