Zima/Lato w mieście

 

 

Wykaz placówek wakacyjnych:

Wykaz placówek wakacyjnych

Zapisy uczestników do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” 2020 ruszają w dniu 8 czerwca przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń, dostępnego na stronie internetowej pod adresem:

 www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

Harmonogram, zasady postępowania rekrutacyjnego oraz zasady rekrutacji uzupełniającej:

Potwierdzeniem zapisu dziecka do programu „Lato w Mieście” w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za opiekę oraz wyżywienie w terminie określonym w harmonogramie.

  • opieka – w wysokości 10 złotych dziennie na rachunek
    nr 28103015080000000550175029
  • posiłki – w wysokości 10 złotych dziennie na rachunek
    nr 02191010482205000776160001

W tytule wpisujemy: SP112, Imię i nazwisko, turnus

Zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi w ciągu 30 dni od zakończenia Akcji, po uprzednim zgłoszeniu nieobecności uczestnika przez rodzica/opiekuna prawnego. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników zgłaszają nieobecności dziecka – telefonicznie 022 7416200 e-mailowo sekretariat@sp112.waw.pl lub osobiście najpóźniej do godz. 14.00 w dniu poprzedzającym nieobecność.

Placówka zapewnia opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej w godz. 7.00 – 17.00

Szkoła z Klasą