Zima/Lato w mieście

 

 

Wykaz placówek feryjnych:

http://bialoleka.waw.pl/portal/download/file_id/4425/pid/1101.html

Zapisy uczestników do Warszawskiego Programu „Zima w Mieście” 2020 ruszają w dniu 14 stycznia przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń, dostępnego na stronie internetowej pod adresem:

warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

 

Harmonogram, zasady postępowania rekrutacyjnego oraz zasady rekrutacji uzupełniającej

Potwierdzeniem zapisu dziecka do programu „Zima w mieście” w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za opiekę oraz wyżywienie w terminie określonym w harmonogramie.

  • opieka – w wysokości 10 złotych dziennie na rachunek
    nr 28103015080000000550175029
  • posiłki -w wysokości 10 złotych dziennie na rachunek
    nr 02191010482205000776160001

W tytule wpisujemy: SP112, Imię i nazwisko, turnus

Zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi w ciągu 30 dni od zakończenia Akcji po uprzednim zgłoszeniu nieobecności uczestnika przez rodzica/opiekuna prawnego. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników zgłaszają nieobecności dziecka – telefonicznie 022 7416200 e-mailowo sekretariat@sp112.waw.pl lub osobiście najpóźniej do godz. 14.00 w dniu poprzedzającym nieobecność.

Placówka zapewnia opiekę w godz. 7.00 – 17.00

 

 

 

 

Szkoła z Klasą