Zima/Lato w mieście

Wykaz Feryjnych Placówek Edukacyjnych Programu Zima w Mieście 2019r.

Wykaz feryjnych placówek

W ślad za letnią edycją Programu, rekrutacja do Programu Zima w Mieście 2019 będzie odbywać się za pośrednictwem systemu elektronicznej rejestracji.

Zapisy uczestników do Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2019” rozpoczną się 4 grudnia o godzinie 12.00 przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego na stronie internetowej pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl i potrwa do 13.12.2018r. do godz. 12.00.

W terminie od 2 stycznia 2019r. od godz. 13.00 do 10 stycznia 2019r. do godz. 10.00 rodzice/prawni opiekunowie pobierają z systemu kartę kwalifikacyjna do każdej szkoły, ko której kandydat został zakwalifikowany oraz dokonują opłaty za wyżywienie na wskazany przez szkołę rachunek bankowy. Możliwość zapisu będzie tylko na pełne tygodnie.

Warunkiem uczestniczenia w Programie Zima w Mieście jest potwierdzenie woli polegające na złożeniu w dniach od 3 stycznia 2019r. godz. 10.00 do 10 stycznia 2019r. godz. 12.00 w każdej szkle podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany:

 – karty kwalifikacyjnej

– potwierdzenia dokonania opłaty za wyżywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat za wyżywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat.

W dniu 11 stycznia 2019r. o godz. 13.00 pojawi się informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę uczestniczenia. Ostateczną decyzję o przyjęciu do programu podejmuje organizator wypoczynku.

Od 14 stycznia godz. 8.00 do 16 stycznia godz. 11.00 będzie prowadzona rejestracja (logowanie się) w rekrutacji uzupełniającej, a w dniu 24 stycznia pojawi się informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę uczestniczenia.

Harmonogram zapisów do Programu Zima w Mieście 2019

Rekrutacja uzupełniająca i na wolne miejsca