Przydział dzieci do klas pierwszych w roku szkolnym 2022/2023

12 lipca 2022 r. do rodziców, których dzieci rozpoczną naukę w  klasach pierwszych zostały wysłane na podane podczas rekrutacji adresy e-mail wiadomości z informacją o klasie do jakiej zostały dzieci przypisane. W przypadku braku wiadomości prosimy w pierwszej kolejności o sprawdzenie spamu w swoich skrzynkach oraz o kontakt ze szkołą w celu uzyskania ww. informacji.  

Zwrot podręczników

Szanowni Państwo,
w związku ze zbliżającym się końcem roku prosimy o szybki zwrot podręczników szkolnych. Zwroty podręczników będą odbywać się głównie na godzinach wychowawczych, od 8.06 według następującego grafiku:

Środa (8.06)
• 8:55 – 4e
• 9:50 – 7e
• 10:45 – 5b
• 11:50 – 4b i 8b

Czwartek (9.06)
• 8:55 – 7c
• 9:50 – 7g
• 10:45 – 4d i 8c

Piątek (10.06)
• 8:00 – 5e (1 grupa)
• 8:55 – 5d
• 9:50 – 7h
• 10:45 – 5c

Poniedziałek (13.06)
• 8:55 – 5a i 7a oraz 5e (II grupa)
• 9:50 – 7b
• 10:45 – 4a i 8d
• 12:55 – 7d

Wtorek (14.06)
• 9:50 – 8e
• 11:50 – 4c
• 12:55 – 7f i 8a

Prosimy, aby uczniowie przychodzili grupami po 5 osób z kompletem podręczników spakowanych razem w torbę foliową wraz z kartką z nazwiskiem. Wszystkie podręczniki powinny mieć zdjęte okładki (z wyjątkiem przyklejonych), wyjęte notatki itp.
Nie przyjmujemy zeszytów ćwiczeń, one są własnością uczniów.

Konkurs na obsługę stołówki szkolnej oraz sklepiku szkolnego

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej w Warszawie

ogłasza konkurs na obsługę stołówki szkolnej oraz sklepiku szkolnego

W roku szkolnym 2021/2022 do szkoły uczęszcza 900 uczniów w 41 oddziałach (w tym 1 oddział przedszkolny).

Oferty firm zawierające:

– proponowany cennik*

– listy dostawców 

– przykładowy miesięczny jadłospis uwzględniający danie do wyboru / diety

prosimy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie szkoły (ul. Zaułek 34, 03 – 287 Warszawa) do 10.06.2022, do godz. 15:00 włącznie.

 

*Cenę dostarczanych i wydawanych posiłków w stołówce należy skalkulować w oparciu o katalogi przykładowych jadłospisów oraz wytyczne żywienia dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym korzystających z żywienia w szkole i oddziałach przedszkolnych.

 

Rozstrzygnięcie konkursu jest planowane 28.06.2022 roku.

Zaproszenia na spotkanie konkursowe zostaną rozesłane do 20.06.2022 włącznie.

Na kopercie prosimy umieścić dane kontaktowe. 

 

Szkoła z Klasą