Podsumowanie Projektu „Bieg Fair Play”

Na początku bieżącego roku szkolnego, a dokładnie 07.09.2021r, nasza szkoła przyłączyła się do projektu pod nazwą „Bieg Fair Play”, a tym samym do propagowania zasad fair play nie tylko w sporcie, ale także w życiu codziennym. To bardzo ważne i szlachetne zasady, które powinny być zakorzenione w sercu każdego młodego człowieka. Z pełnym poparciem pani dyrektor Alicji Waś podjąłem się koordynowania  tym projektem z ramienia naszej szkoły.   Głównym założeniem sportowej rywalizacji było kształtowanie wśród dzieci najważniejszej wartości w sporcie, gdzie zwycięstwo nie jest celem samym w sobie, do którego należy dążyć za wszelka cenę. Taką też postawę zaprezentowali podczas biegu nasi uczniowie, którzy wspierali się nawzajem i pomagali sobie. Wielu z nich przygotowało wspaniałe prace plastyczne,  z których powstała wystawa.  Materiał zgromadzony podczas tej pięknej imprezy, został  przekazany do jej organizatora – Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Za zaangażowanie i udział w „Biegu Fair Play” nasza szkoła otrzymała od PKOL list z podziękowaniami, którego treść załączam do wiadomości naszej szkolnej społeczności.

R. Pieńkosz

 

Szkoła z Klasą