Konkurs na obsługę stołówki szkolnej oraz sklepiku szkolnego

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej w Warszawie

ogłasza konkurs na obsługę stołówki szkolnej oraz sklepiku szkolnego

W roku szkolnym 2021/2022 do szkoły uczęszcza 900 uczniów w 41 oddziałach (w tym 1 oddział przedszkolny).

Oferty firm zawierające:

– proponowany cennik*

– listy dostawców 

– przykładowy miesięczny jadłospis uwzględniający danie do wyboru / diety

prosimy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie szkoły (ul. Zaułek 34, 03 – 287 Warszawa) do 10.06.2022, do godz. 15:00 włącznie.

 

*Cenę dostarczanych i wydawanych posiłków w stołówce należy skalkulować w oparciu o katalogi przykładowych jadłospisów oraz wytyczne żywienia dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym korzystających z żywienia w szkole i oddziałach przedszkolnych.

 

Rozstrzygnięcie konkursu jest planowane 28.06.2022 roku.

Zaproszenia na spotkanie konkursowe zostaną rozesłane do 20.06.2022 włącznie.

Na kopercie prosimy umieścić dane kontaktowe. 

 

Szkoła z Klasą