Comenius i Erasmus

Od sierpnia 2012r do lipca 2014r  w naszej szkole realizowany jest Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius pod nazwą „The unforgotten outside games of children” /„Niezapomniane Gry Dziecięce”

W realizacji zadania uczestniczą  cztery szkoły: z Polski, Niemiec, Hiszpanii oraz Turcji. W ramach projektu w poszczególnych krajach zostaną porównane gry w które dzieci grały kiedyś z tymi w które bawią się obecnie.  Poznamy również zabawy popularne w pozostałych krajach. Pragniemy ocalić od zapomnienia wspaniale gry dziecięce.
Projekt  realizowany jest dzięki dofinansowaniu uzyskanym z KE w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”*

Na przełomie lutego i marca odbędą się konkursy szkolne związane z projektem.
W dniach 7-13 kwietnia będziemy gościli na spotkaniu roboczym uczniów i nauczycieli z zagra­nicznych szkół.
Zachęcamy uczniów nauczycieli i rodziców do aktywnego udziału w projekcie.

Anna Nożyńska – koordynator projektu
*) Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca.  KE nie odpowiada za wyko­rzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Szkoła z Klasą