Dyżur wakacyjny

Od 19 marca od godz. 9.00  do 1 kwietnia br. do godz. 24:00, pod adresem:

https://warszawa-dyzury.pzo.edu.pl

zostanie włączona dla rodziców możliwość wprowadzania wniosków na dyżur wakacyjny.

Zarejestrowany, wydrukowany i podpisany wniosek rodzice składają w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru, tj. wskazanym na pierwszej pozycji w pierwszym
z wybranych turnusów
.

Dzieci, które w ciągu roku szkolnego korzystają z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego, na mocy decyzji dyrektora przedszkola/  szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej – mogą korzystać z tego uprawnienia również w czasie dyżuru wakacyjnego.

Podstawą do zwolnienia z opłat jest zaświadczenie z macierzystej szkoły / przedszkola lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaświadczenie musi być złożone w każdej z placówek, do której dziecko zostało zakwalifikowane na dyżur, najpóźniej do 10 maja 2019 r. (czyli w okresie potwierdzenia woli zapisu na dyżur poprzez wniesienie opłaty za żywienie).

 

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjne  w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie  w czasie dyżuru, w terminie od 27 kwietnia do 10 maja.

Opłatę w wysokości:

Śniadanie – 2,50 zł

Zupa – 2,50 zł

II danie 7,50 zł

Obiad II danie + zupa 9,00 zł

Podwieczorek – 3,00 zł

należy wpłacić na rachunek bankowy:

02 1910 1048 2205 0007 7616 0001

W treści przelewu należy wpisać: „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka  klasa ’’

ODWOŁANIE POSIŁKÓW MOŻLIWE TYLKO SMS-EM NA NUMER TEL.575-248-663 

Harmonogram dyżurów wakacyjnych

Wykaz placówek organizujących dyżur wakacyjny

Szkoła z Klasą