Dyżur wakacyjny

Od 04 marca od godz. 12.00  do 19 kwietnia 2022r. do godz. 20.00, pod adresem:

https://warszawa-dyzury.pzo.edu.pl

zostanie włączona dla rodziców możliwość wprowadzania wniosków na dyżur wakacyjny.

Zarejestrowany, wydrukowany i podpisany wniosek rodzice składają w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru, tj. wskazanym na pierwszej pozycji w pierwszym
z wybranych turnusów
.

Dzieci, które w ciągu roku szkolnego korzystają z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego, na mocy decyzji dyrektora przedszkola/  szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej – mogą korzystać z tego uprawnienia również w czasie dyżuru wakacyjnego.

Podstawą do zwolnienia z opłat jest zaświadczenie z macierzystej szkoły / przedszkola lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaświadczenie musi być złożone w każdej z placówek, do której dziecko zostało zakwalifikowane na dyżur, najpóźniej do 24 maja 2022r. (czyli w okresie potwierdzenia woli zapisu na dyżur poprzez wniesienie opłaty za żywienie).

 Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjne  w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie  w czasie dyżuru, w terminie od 10 kwietnia do 24 maja 2022r.

Opłatę za całodzienne wyżywienie dziecka w wysokości 17 zł należy wpłacić na rachunek bankowy:

02 1910 1048 2205 0007 7616 0001

W treści przelewu należy wpisać: „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka  klasa ’’

ODWOŁANIE POSIŁKÓW MOŻLIWE TYLKO SMS-EM NA NUMER TEL.538-406-721 najpóźniej tego samego dnia do godziny 8.30.

Harmonogram_dyżury wakacyjne_2022_e

Terminy dyżurów ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE_wakacje 2022

Terminy dyżurów PRZEDSZKOLA_wakacje 2022

 

Szkoła z Klasą