Informacje ogólne

Nasza szkoła przystąpiła do projektu  mLegitymacja. mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie. Każdy uczeń, który posiada papierową  wersję legitymacji może mieć jej mobilną wersję w aplikacji mObywatel.

Jest to bezpieczne, nowoczesne i bezpłatne narzędzie, które podobnie jak papierowa legitymacja poświadcza uprawnienia uczniów do ulg. Za pomocą mLegitymacji potwierdzimy status ucznia podczas kontroli biletów, czy zakładania karty w bibliotece. Będzie ona również podstawą do otrzymania przysługujących zniżek.

Zmiana telefonu nie oznacza utraty dokumentu. Na nowe urządzenie wydawana jest nowa mLegitymacja lub jej duplikat. Nie musimy też się martwić o bezpieczeństwo danych uczniów w przypadku utraty telefonu – mLegitymacja jest zaszyfrowana i zabezpieczona silnym hasłem lub biometrią z PIN-em.

Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do kontretnego urządzenia – w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować osoby odpowiedzialne za wydawanie). 

mLegitymacja może być aktywowany tylko na jednym urządzeniu.

Aplikacja mObywatel

mLegitymację należy dodać na własnym urządzeniu w aplikacji mObywatel wydanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Aplikacja ta jest dostępna dla użytkowników systemu Android oraz IOS.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 poz. 1700 ze zm.)

Szkoła z Klasą