Nauczyciel wspomagający

Nauczyciel wspomagający (nazywany też wspierającym) to nauczyciel z odpowiednim przygoto­waniem – pedagog specjalny, który najlepiej zna możliwości swoich podopiecznych, ich potrzeby i upodobania. To pedagog specjalny dobiera odpowiednie zadania do wykonania przez uczniów, decyduje, czy należy zastosować powiększoną czcionkę, który fragment tekstu wybrać, w jakiej formie przekazać trudniejsze partie materiału. Praca w klasie integracyjnej, to praca dwóch nauczycieli – pedagoga specjalnego oraz nauczyciela przedmiotu, którzy w równym stopniu odpowiadają za całą klasę.  Pedagog specjalny może przejąć prymat nad sprawami wychowawczymi klasy z racji swej ciągłej obecności  z dziećmi (dotyczy to szcze­gólnie klas IV-VIII), może dokonywać oceny zachowania uczniów, omawiać kwestie wycho­wawcze z rodzicami podczas zebrań. Nie jest to jednak wymóg.

„Jeden nauczyciel prowadzi lekcje, a drugi pomaga uczniom, którzy czegoś nie rozumieją. Jeden nauczyciel nie dałby sobie rady…” Laura, lat 9 (uczennica klasy integracyjnej), „Pani pomaga wszystkim dzieciom, jak czegoś nie rozumieją. I daje zadania na plusy…” Zuzia, lat 9 (uczennica klasy integracyjnej), „Nauczyciel wspomagający pomaga i też czasami prowadzi lekcje” Piotrek, lat 9 (uczeń klasy integracyjnej).

Lista nauczycieli wspomagających:

Filia przy ul. Ostródzkiej:
Terech Barbara;
Jakoniuk Monika;
Wojciuk Jolanta
Majchrzak Monika
 
ul. Zaułek:
Bielecka Dorota;
Banasiak Monika;
Bareja Agata;
Boguszewska Katarzyna;
Bonisławska Tatiana;
Bordzio Anna;
Brenner Marta;
Beneke Judyta;
Frala Agnieszka;
Gołos Bożena;
Kuciński Krzysztof;
Markiewicz Honorata;
Misiun Agnieszka;
Młodzian Iwona;
Mostowiec Roman;
Wawrzak Milena;
Wierzbicka Joanna;

Szkoła z Klasą