Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021 r.  
Dzień Komisji Edukacji Narodowej 14 października 2021r. Świetlica 7.00-17.00
Święto Niepodległości 11 listopada 2021r.  
Dodatkowe dni wolne od zajęć 12 listopada 2021 r. Świetlica 7.00 -17.00
Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2021 r. 23.12.- świetlica 7.00-17.00

24.12 – świetlica 7.00-14.00

28,29,30.12 świetlica 7.00-17.00

31.12. świetlica 7.00-14.00

Ferie zimowe

 

31.01. 2021r. do 11.02. 2022r.         
Wiosenna przerwa świąteczna

 

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022r. 14.04. Świetlica 7.00 -17.00

15.04. Świetlica 7.00 -14.00

19.04.  Świetlica 7.00 -17.00

Dodatkowe dni wolne od zajęć

Egzamin ósmoklasisty

Święto Szkoły-dni wolne od zajęć

 

2 maja 2022r.

 

24-26 maja 2022 roku

 

23.05 i 27.05 2022r.

 

Świetlica 7.00 -17.00

 

Świetlica 7.00 -17.00

 

Świetlica 7.00 -17.00

Dzień Dziecka- Dzień Sportu

(piknik)

 

4 czerwca 2022r.

 
Boże Ciało 16 czerwca 2022  
Dodatkowy dzień wolny od zajęć 17 czerwca 2022 r. Świetlica 7.00 -17.00
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach.  24 czerwca 2022 r.  

Szkoła z Klasą