Matematyka jest wszędzie

Od września 2014r do lipca 2016r  w naszej szkole realizowany jest Partnerski Projekt Szkół Programu Erasmus+ pod nazwą „Maths is everywhere – mathematical journey through Europe” /„ Matematyka jest wszędzie- matematyczna podróż po Europie”.

W realizacji zadania uczestniczy sześć szkół: z Finlandii, Francji, Turcji, Grecji, Czech oraz Polski. Naszym celem jest popularyzacja matematyki. Chcemy pokazać że matematyka nie jest jedynie  przedmiotem teoretycznym. Wędrując po Europie będziemy poszukiwać związków matematyki z historią, sztuką, rzemiosłem, architekturą, sportem, muzyką, teatrem, biologią i geografią. W każdym z krajów zostaną przeprowadzone warsztaty dla dzieci z pozostałych krajów dotyczące jednego z wymienionych wyżej aspektów. Program będzie również okazją do wymiany doświadczeń oraz porównania form pracy nauczycieli w poszczególnych krajach. Produktem końcowym będzie przewodnik pedagogiczno-metodyczny zawierający opracowane materiały. Program przewiduje też liczne wydarzenia towarzyszące  takie jak : tworzenie lalki – maskotki projektu, konkurs na logo projektu, poznawanie kultury innych krajów itp.

Pierwsze warsztaty zostaną przeprowadzone w Polsce w dniach: 16-21 listopada 2014r. Zachęcamy do włączenia się w przygotowania do wizyty gości poprzez: udział w konkursach oraz zgłaszanie rodzin uczniów klas 5 zainteresowanych udziałem dzieci w wymianie uczniów.

Projekt  realizowany jest dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z KE w ramach programu Erasmus +

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi projektu:

1)      Wykaz szkól uczestniczących w projekcie (pobierz plik)
wykazszkolwprojekcie

2)      Kryteria wyboru dzieci do udziału w wymianie uczniów (pobierz plik)
Udziałwprogramie

3)      Konkurs na logo projektu (pobierz plik)
konkursnalogo

 4) Konkurs na kolorowankę
konkursplasmatemkolorowanka

Anna Nożyńska

Szkolny Koordynator Projektu

Sprawozdania:

4. Sprawozdanie4
3.Sprawozdanie3
2. Sprawozdanie2
1. Sprawozdanie1

 

Szkoła z Klasą