Dyrekcja

Dyrekcja szkoły:

Alicja Waś – Dyrektor szkoły

Urszula Orzechowska – Wicedyrektor szkoły

Alina Elbe – Wicedyrektor szkoły

Urszula Nielipińska – Wicedyrektor szkoły

Barbara Jarosz– Kierownik świetlicy

Szkoła z Klasą