Lista nauczycieli w roku szkolnym 2020/21

Klasy 0
0A int – Marta Koniecek, Dorota Kowalska, Jolanta Wojciuk – wspomaganie
0B – Dorota Dzik, Dorota Żmitrowicz

Klasy I

I A int. – Woszczek Izabela, Rupińska Anna – wspomaganie
I B  –  Agnieszka Trzeciak,
I C –  Katarzyna Korneluk, Tatiana Bonisławska – wspomaganie
I D –  Trawińska Młgorzata

Klasy II

II A int – Przemysław Owczarek, Barbara Terech – wspomaganie
II B – Anna Grochal
II C – Agnieszka Goraj, Monika Majchrzak – wspomaganie
II D – Natalia Zagórska

 

Klasy III

III A int. –  Sylwia Sutkowska, Monika Jakoniuk – wspomaganie
III B int.- Renata Rudnicka, Agnieszka Misiun – wspomaganie
III C – Monika Pokropińska, Dorota Bielecka – wspomaganie
III D – Anna Jackowska
III E – Marta Bekier, Sylwia Mucha – wspomaganie
III F – Grażyna Gazda

 

Klasa IV

IV A int. – Agata Bareja
IV B  int. Katarzyna Boguszewska
IV C –  Honorata Markiewicz
IV D – Hanna Nowicka – Świdwa, Agnieszka Niemirska – wspomaganie
IV E – Katarzyna Motyczyńska

 

Klasy V

V A –  Bożena Gołos
V B – Magdalena Zielińska – Zalewska
V C –  Marek Łopiński
V D – Nina Biało

 

Klasy VI

VI A – Urszula Wiszowata
VI B – Judyta Beneke
VI C int. –  Marta Brenner
VI D – Małgorzata Zawadyl
VI E – Edyta Pabisek
VI F – Ewa Bielska
VI G – Magdalena Wilczyńska
VI H – Joanna Wierzbicka
VI I – Agata Kachniarz
VI J – Małgorzata Topczewska

 

Klasy VII
VIIA – Marta Borkowska
VII B – Monika Banasiak
VII C – Iwona Waś
VII D – Anna Ejduk,  Agnieszka Frala – wspomaganie
VII E – Paweł Karpiński, Katarzyna Kwiatkowska – Zduńczyk – wspomaganie

 

Klasy VIII
VIII A – Bartłomiej Marek
VIII B – Michał Szulakowski, Iwona Młodzian – wspomaganie
VIII C int.- Agnieszka Szymańska, Krzysztof Kuciński – wspomaganie
VIII D – Sylwia Łopińska
VIII E – Natalia Rojek
VIII F – Małgorzata Orzechowska, Milena Wawrzak – wspomaganie

 

Nauczyciele języka polskiego
Bańczyk Anna
Dobros Aleksandra
Ejduk Anna
Gaj Joanna
Krzysiak Małgorzata
Łopiński Marek
Makowska Marzena
Waś Iwona
Zawadyl Małgorzata
 

Nauczyciele języka angielskiego

Araźny Kamila
Borkowska Marta
Jędruszak Anna
Marciniak Marzanna
Marek Bartłomiej
Orzechowska Małgorzata
Skoniecka Karolina
Topczewska Małgorzata
Troć Marta

Nauczyciele języka francuskiego

Chteinman Adriana

Nauczyciele języka hiszpańskiego

Marek Bartłomiej
Siwiec Małgorzata

Nauczyciele języka niemieckiego

Gerlik Piotr

Nauczyciele matematyki
Kachniarz Agata
Kotowska Bogumiła
Nowicka-Świdwa Hanna
Nożyńska Anna
Pabisek Edyta
Rojek Natalia
Szymańska Agnieszka

Nauczyciele przyrody
Karpiński Paweł
Krawczyk Justyna
Łopińska Sylwia
Szpilska Agnieszka
Tomalak Katarzyna
Wiszowata Urszula

Nauczyciele biologii
Łopińska Sylwia
Tomalak Katarzyna
Wiszowata Urszula

Nauczyciel geografii
Karpiński Paweł
Łopińska Sylwia

Nauczyciele chemii
Nawara Agata
Krawczyk Justyna

Nauczyciel fizyki
Krawczyk Justyna

Nauczyciele historii

Meduniecki Andrzej
Wilczyńska Magdalena
Zemanek Jerzy

Nauczyciele informatyki
Bielska Ewa
Milczarek Krzysztof
Motyczyńska Katarzyna
Nożyńska Anna
Szpilska Agnieszka

Nauczyciele plastyki
Biało Nina
Motyczyńska Katarzyna
Zielińska – Zalewska Magdalena

Nauczyciele techniki
Biało Nina
Motyczyńska Katarzyna

Nauczyciele muzyki
Biało Nina
Motyczyńska Katarzyna
Szulakowski Michał

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa – EDB
Szwedo Michał

Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie – WOS-u
Szwedo Michał
Wilczyńska Magdalena

Nauczyciele wychowania fizycznego
Bugowski Jacek
Czajkowska Renata
Figura-Mazur Marzena
Gruza Maja
Hentka Kamil
Idzikowska Katarzyna
Pieńkosz Robert
Szymczak Anita

Nauczyciele religii
ks. Lao Arkadiusz
Kaczmarczyk Ewa
Malinowska Magdalena
Tracewicz Katarzyna
Wójcik Anita

Nauczyciele etyki

Sołkowicz Katarzyna
Wójcikowski Artur

Szkoła z Klasą