Lista nauczycieli w roku szkolnym 2021/22

Klasy O
0A  – Dorota Dzik, Marta Koniecek

Klasy I

I A int. –  Sylwia Sutkowska, Monika Jakoniuk – wspomaganie
I B sportowa – Katarzyna Korneluk
I C int. – Monika Pokropińska, Magdalena Latocha – wspomaganie
I D – Renata Rudnicka, Jolanta Wojciuk
I E – Grażyna Gazda

Klasy II

II A int. – Woszczek Izabela, Rupińska Anna – wspomaganie
II B  – Marta Bekier
II C –  Anna Jackowska, Tatiana Bonisławska – wspomaganie
II D –  Małgorzata Trawińska

Klasy III

III A int – Przemysław Owczarek, Barbara Terech – wspomaganie
III B – Anna Grochal
III C – Agnieszka Goraj, Monika Majchrzak – wspomaganie
III D – Natalia Zagórska

Klasy IV

IV A int. – Anna Bańczyk, Dorota Kowalska – wspomaganie
IV B int – Agnieszka Misiun
IV C – Małgorzata Krzysiak
IV D – Małgorzata Topczewska
IV E – Małgorzata Orzechowska, Dorota Bielecka – wspomaganie
 

Klasa V

V A int. – Katarzyna Kwiatkowska – Zduńczyk
V B  int. –  Katarzyna Boguszewska
V C –  Honorata Markiewicz
V D – Hanna Nowicka – Świdwa, Agnieszka Niemirska – wspomaganie
V E – Katarzyna Motyczyńska

 

Klasy VI

VI A –  Bożena Gołos
VI B – Magdalena Zielińska – Zalewska
VI C –  Marek Łopiński, Katarzyna Bartold – wspomaganie
VI D – Nina Biało

 

Klasy VII

VII A -Bartłomiej Marek
VII B – Ewa Bielska, Judyta Beneke/Agnieszka Frala – wspomaganie
VII C int. –  Marta Brenner
VII D – Agnieszka Szymańska. Krzysztof Kuciński – wspomaganie
VII E – Edyta Pabisek
VII F – Agata Kachniarz
VII G – Magdalena Wilczyńska
VII H int. – Joanna Wierzbicka

Klasy VIII
VIII A – Marta Borkowska
VIII B – Monika Banasiak
VIII C – Iwona Waś
VIII D – Anna Ejduk,  Agnieszka Frala – wspomaganie
VIII E – Paweł Karpiński, Roman Mostowiec – wspomaganie

 

Nauczyciele języka polskiego
Bańczyk Anna
Dobros Aleksandra
Ejduk Anna
Krzysiak Małgorzata
Łopiński Marek
Makowska Marzena
Tylkowska Marta
Waś Iwona

 

Nauczyciele języka angielskiego

Araźny Kamila
Borkowska Marta
Jędruszak Anna
Marciniak Marzanna
Marek Bartłomiej
Orzechowska Małgorzata
Skoniecka Karolina
Topczewska Małgorzata
Troć Marta

Nauczyciele języka francuskiego

Chteinman Adriana

Nauczyciele języka hiszpańskiego

Marek Bartłomiej
Siwiec Małgorzata

Nauczyciele języka niemieckiego

Kudlek Anna

Nauczyciele matematyki
Kachniarz Agata
Kotowska Bogumiła
Nowicka-Świdwa Hanna
Nożyńska Anna
Pabisek Edyta
Rojek Natalia
Szymańska Agnieszka

Nauczyciele przyrody
Karpiński Paweł
Krawczyk Justyna
Łopińska Sylwia

Szpilska Agnieszka
Tomalak Katarzyna
Wiszowata Urszula

Nauczyciele biologii
Łopińska Sylwia
Tomalak Katarzyna
Wiszowata Urszula

Nauczyciel geografii
Karpiński Paweł
Kuczyńska Magdalena

Nauczyciele chemii
Nawara Agata
Krawczyk Justyna

Nauczyciel fizyki
Krawczyk Justyna

Nauczyciele historii

Meduniecki Andrzej
Wilczyńska Magdalena
Zemanek Jerzy

Nauczyciele informatyki
Bielska Ewa
Milczarek Krzysztof
Motyczyńska Katarzyna
Nożyńska Anna
Szpilska Agnieszka

Nauczyciele plastyki
Biało Nina
Motyczyńska Katarzyna
Zielińska – Zalewska Magdalena

Nauczyciele techniki
Biało Nina
Motyczyńska Katarzyna

Nauczyciele muzyki
Biało Nina
Motyczyńska Katarzyna
Szulakowski Michał

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa – EDB
Szwedo Michał

Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie – WOS-u
Szwedo Michał
Wilczyńska Magdalena

Nauczyciele wychowania fizycznego
Bugowski Jacek
Czajkowska Renata
Figura-Mazur Marzena
Hentka Kamil
Idzikowska Katarzyna
Pieńkosz Robert
Szymczak Anita

Nauczyciele religii
ks. Lao Arkadiusz
Kaczmarczyk Ewa
Tracewicz Katarzyna
Wójcik Anita

Nauczyciele etyki

Sołkowicz Katarzyna
Wójcikowski Artur

Szkoła z Klasą