Nowoczesne technologie w edukacji

W naszej szkole od września 2014 do lipca 2016 realizowany jest Partnerski Projekt Szkół Programu Erasmus+ pod nazwą „Teaching and Learning through ICT: new technology, better results?” /„ Nowoczesne technologie w edukacji = lepsze rezultaty?”

Projekt  realizowany jest dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z KE w ramach programu Erasmus +

W realizacji zadania uczestniczy sześć szkół: z Cypru, Anglii, Polski, Wysp Kanaryjskich, Turcji oraz Włoch. Naszym celem jest wypracowanie skutecznych metod wykorzystania nowoczesnych technologii dla podwyższenia efektów nauczania. W ramach projektu w poszczególnych szkołach odbędą się spotkania nauczycieli i/lub międzynarodowe warsztaty dla nauczycieli dotyczące wybranych programów, produktów i metod pracy.

Uczniowie będą włączeni w wybrane zadania projektu takie jak:

– konkurs na logo projektów

– komunikacja z rówieśnikami z innych krajów za pomocą programu Skype oraz wideokonferencji

– tworzenie krótkich filmów dla rówieśników z innych krajów

– udział w lekcjach z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Zapraszam do zapoznania się z materiałami dotyczącymi projektu:

1)      Wykaz szkól uczestniczących w projekcie (pobierz plik)
technologiewykazszkol

 

Anna Nożyńska

Szkolny Koordynator Projektu

Sprawozdania:

4. Sprawozdanie Hiszpania

3. Sprawozdanie LUCCA
2. SprawozdanieLasPalmas
1. SprawozdanieAnglia

 

Szkoła z Klasą