Oddział przedszkolny w roku szkolnym 2021/2022

Informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 w naszej szkole zostanie utworzony jeden oddział przedszkolny („zerówka”) w związku z czym wszystkie przyjęte dzieci od września rozpoczną naukę w grupie 0A. W zakładce Rodzice/Podręczniki zamieszczona została wyprawka oraz informacja o podręczniku jaki należy zakupić.

Przydział dzieci do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022

Informujemy, że 9 sierpnia 2021 r. do rodziców, których dzieci rozpoczną naukę w klasach pierwszych zostały wysłane na podane podczas rekrutacji adresy e-mail wiadomości z informacją o klasie do jakiej zostały dzieci przypisane. W przypadku braku wiadomości prosimy w pierwszej kolejności o sprawdzenie spamu w swoich skrzynkach lub o kontakt ze szkołą w celu uzyskania ww. informacji.

Szkoła z Klasą