Wyniki nadzoru pedagogicznego

Szanowni Państwo

W ramach nadzoru pedagogicznego polskich szkół i placówek w naszej szkole została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna. Celem nadrzędnym ewaluacji problemowej jest wspieranie szkół w rozwoju i podnoszeniu jakości edukacji. Do przeprowadzenia ewaluacji niezbędna jest autorefleksja i analiza własnych działań, dokonanych przez nauczycieli, uczniów,  jak i  dyrektora szkoły. W naszej szkole ocenie poddano dwa wymagania:

  • uczniowie są aktywni
  • nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła w obu wymaganiach realizuje badane obszary i obowiązujące do nich kryteria na poziomie wysokim.

Wysoka ocena spełniania wymagań Państwa z zakresu realizacji zadań oświatowych, jest powodem do dumy dla całej społeczności szkolnej.  Widzimy ogrom własnej pracy, naszych uczniów jak i rodziców – to nasz wspólny sukces. Jesteśmy otwartą i przyjazną szkołą. Ewaluacja daje wiedzę, wiedza pomaga lepiej wykorzystać posiadane  zasoby i podejmować trafne decyzje, podejmować działania pozwalające wszechstronnie rozwijać naszych uczniów i nas samych.

Szczegółowy raport z ewaluacji zewnętrznej naszej szkoły znajduje się na stronie www.npseo.pl (należy kliknąć Warszawa, następnie gmina Warszawa i raport naszej szkoły).

Dyrektor Szkoły

Szkoła z Klasą