Pomoc materialna

UWAGA !!!

od bieżącego roku szkolnego wnioski o stypendium  szkolne i zasiłek szkolny należy składać w  ośrodku pomocy społecznej  przynależnym do miejsca zamieszkania ucznia w terminie do 15 września 2020r. 
 
Szkoły nie przyjmują wniosków
 
Bliższe informacje na głównej stronie szkoły, u pedagoga szkolnego, w ośrodku pomocy społecznej oraz na stronie    edukacja.warszawa.pl   (tutaj także wnioski do pobrania w formie elektronicznej)

 

 Stypendium „Posiłek dla ucznia”

 Istnieje  możliwość uzyskania zwolnienia z opłat za korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej. W tym celu należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły. Ta forma wsparcia dotyczy uczniów z rodzin w trudnej sytuacji życiowej, którzy nie kwalifikują się do pomocy w postaci bezpłatnych obiadów finansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Bliższe informacje oraz wzory wniosków dostępne są  u pedagogów szkolnych.

Szkoła z Klasą