Szkoła 112 w akcji „Ćwiczyć każdy może”

Nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskiej Akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu.

Celem podjętej akcji jest rozwój i upowszechnienie aktywności fizycznej, która w połączeniu ze zdrowym żywieniem jest warunkiem zachowania i wzmocnienia zdrowia na wszystkich etapach życia człowieka.
Aby otrzymać tytuł „Szkoły w Ruchu ” musieliśmy spełnić przynajmniej trzy z wymienionych zadań w poszczególnych obszarach zawartych w regulaminie akcji.

-Obszar nr 1
Wychowanie fizyczne-zajęcia edukacyjne organizowane w ramach podstawy programowej. Przekazanie udokumentowanych przykładów dobrych praktyk szkoły związanych z aktywnością fizyczną społeczności szkolnej, które dowodzą, że lekcje WF mogą być ciekawe i atrakcyjne; napisanie dwóch scenariuszy zajęć WF.
-Obszar nr 2
Wychowanie fizyczne-alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego.
Napisanie dwóch scenariuszy zajęć alternatywnych ( zajęcia taneczne, aerobic) wraz z dokumentacją z ich realizacji na lekcji wychowania fizycznego.
-Obszar nr 5
Pozalekcyjne zajęcia sportowe-przeprowadzenie trzech udokumentowanych akcji związanych z aktywnością ruchową, nie odbywających się w czasie trwania zajęć szkolnych( popołudniowe wyjście na sanki, lodowisko, wyjście na basen).

Efekty naszych działań poniżej;
Obszar nr 1
scenariusze z lekcji wychowania fizycznego
i filmy:
www.youtube.com/watch?v=q4RBozg0voY
www.youtube.com/watch?v=nq5XUqV3swE

obszar nr 2
scenariusze, alternatywne formy lekcji wychowania fizycznego
i filmy:
www.youtube.com/watch?v=l-nHSlGKEuU
www.youtube.com/watch?v=GlnbMmlkizA

obszar nr 5
wyjście na sanki 05.02.14, wyjście na łyżwy 12.02 .14, wyjście na
basen i plac zabaw 21.03.14

zdjęcia: http://fotoexpress112.blogspot.com/2014/03/blog-post.html
filmy: www.youtube.com/watch?v=TEVCs9TCpXk
www.youtube.com/watch?v=fTmn1vqOUjk
Zakończenie akcji nastąpi 20.05.2014 wówczas przyznane zostaną tytuły Szkoły w Ruchu. Koordynator programu: Renata Czajkowska.

Szkoła z Klasą