SKO

Szkolne Kasy Oszczędnościowe to najstarszy i największy w Polsce program edukacji finansowej.

Dzięki udziałowi w programie Państwa dziecko:
– wyrobi w sobie nawyk oszczędzania nawet małych kwot,
– nauczy się zarządzać swoim mini budżetem,
– nabędzie praktycznych umiejętności jak korzystać z konta bankowego.

Szczegóły na stronie www.pkobp.pl/SKO

Jeżeli Państwa dziecko jest zainteresowane tą formą oszczędzania, wniosek można pobrać u koordyantorów programu p. Agnieszki Goraj (E103) i p. Małgorzaty Seweryn – Sendeckiej (D03 świetlica klas II).

Szkoła z Klasą