Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

W 2013 roku nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją” pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty organizowany przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Celem programu jest:
– popularyzowanie wiedzy na temat dysleksji oraz sposobów udzielania pomocy uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce i ich rodzicom,
– określenie aktualnego stanu opieki nad uczniami z dysleksją rozwojową w szkołach województwa mazowieckiego,
– promowanie modelu szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją rozwojową.

Koordynatorem projektu w naszej szkole jest p. Jolanta Tomkielska.

Cele programu realizowane są poprzez następujące działania:
1. Badanie klas drugich skalą ryzyka dysleksji w opracowaniu
prof. M. Bogdanowicz.
2. Dokumentowanie pomieszczeń i wyposażenia sal, w których reedukatorzy pracują z uczniami dyslektycznymi.
3. Przeprowadzenie wśród nauczycieli ankiety dotyczącej dysleksji.
3. Organizowanie szkoleń dla nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksją.
4. Konkurs ortograficzny z uwzględnieniem uczniów dyslektycznych
(kwiecień 2014r.).

Szkoła z Klasą