Rada Rodziców

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Przewodnicząca Rady Rodziców – Sylwia Bednarczyk
Wiceprzewodnicząca / koordynator ZTM – Magdalena Malec
Skarbnik – Kamilla Supińska
Sekretarz / koordynator cateringu – Kinga Pełka
Członek d/s świetlic: Filia i Zaułek – Aneta Żuchowska
Członek d/s budżetu obywatelskiego – Iwona Jarkiewicz

KONTAKT

E-MAIL:         RadaRodzicow112@gmail.com     

LIBRUS:         Adresat: Szkolna Rada Rodziców

 

WPŁATY NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 112 w Warszawie

ul. Zaułek 34, 03-289 Warszawa

nr konta: 31 1160 2202 0000 0001 6976 1692

w tytule: „Imię i Nazwisko ucznia, klasa”

Wysokość składki na Fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 50 zł.

 

Całość uzbieranej kwoty przeznaczana jest na wsparcie uczniów wg schematu:

Wydarzenia szkolne np.: Pasowanie, Andrzejki, Mikołaj, Karnawał, Piknik 31,0%
Nagrody, kl. 0-8: konkursy i turnieje szkolne 28,0%
Nagrody na koniec roku 13,0%
Dopłaty socjalne i do Zielonej Szkoły 10,0%
Fundusz Samorządu Uczniowskiego – do wykorzystania na projekty SU 8,0%
Konkursy Rady Rodziców – komórki, kamizelki, projekty obywatelskie 5,0%
Dofinansowanie reprezentacji szkolnych, wolontariat 3,0%
Prowizje bankowe – prowadzenie konta funduszu 1,0%
Office 1,0%

Złoci donatorzy

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW: regulaminRR

Aktualna komunikacja przesyłana jest do przedstawicieli Trójek Klasowych z prośbą                   o kaskadowe przekazywanie informacji oraz do wszystkich rodziców LIBRUSEM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła z Klasą