Rada Rodziców

 Rada Rodziców 2021/2022 powołała w wyniku głosowania:

 Prezydium Rady Rodziców w składzie:

 1. Przewodnicząca Rady Rodziców – Sylwia Bednarczyk
 2. Z -ca Przewodniczącej Rady Rodziców – Monika Lewandowska
 3. Skarbnik – Kamila Supińska
 4. Sekretarz – Joanna Olewska
 5. Członkini d/s świetlic – Monika Ćwiklińska – Markiewicz

Komisję Rewizyjną w składzie:

 1. Marta Bednarek
 2. Marzena Lasecka

Koordynatorów klas w składzie:

 • Klasy 1 Iwona Ziemkiewicz
 • Klasy 2 Monika Ćwiklińska Markiewicz
 • Klasy 3 Monika Lewandowska
 • Klasy 4 Aleksandra Borkowska
 • Klasy 5 Katarzyna Słysz
 • Klasy 6 Tomasz Trzciński
 • Klasy 7 Sylwia Żyła Zdziech / Konrad Palak
 • Klasy 8 Kamilla Supińska

Warszawa, dnia   23.09.2021 roku             

 

KONTAKT

E-MAIL:         RadaRodzicow112@gmail.com     

LIBRUS:         Adresat: Szkolna Rada Rodziców

 

WPŁATY NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 112 w Warszawie

ul. Zaułek 34, 03-289 Warszawa

nr konta: 31 1160 2202 0000 0001 6976 1692

w tytule: „Imię i Nazwisko ucznia, klasa”

Wysokość składki na Fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 50 zł.

 

Całość uzbieranej kwoty przeznaczana jest na wsparcie uczniów wg schematu:

Wydarzenia szkolne np.: Pasowanie, Andrzejki, Mikołaj, Karnawał, Piknik 31,0%
Nagrody, kl. 0-8: konkursy i turnieje szkolne 28,0%
Nagrody na koniec roku 13,0%
Dopłaty socjalne i do Zielonej Szkoły 10,0%
Fundusz Samorządu Uczniowskiego – do wykorzystania na projekty SU 8,0%
Konkursy Rady Rodziców – komórki, kamizelki, projekty obywatelskie 5,0%
Dofinansowanie reprezentacji szkolnych, wolontariat 3,0%
Prowizje bankowe – prowadzenie konta funduszu 1,0%
Office 1,0%

Złoci donatorzy

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW: regulaminRR

Aktualna komunikacja przesyłana jest do przedstawicieli Trójek Klasowych z prośbą                   o kaskadowe przekazywanie informacji oraz do wszystkich rodziców LIBRUSEM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła z Klasą