Rekrutacja do klas II-VIII

Rekrutacja do starszych klas (II-VIII) dla dzieci zamieszkałych w rejonie szkoły odbywa się w tradycyjny sposób – aby zgłosić dziecko należy wypełnić kartę przyjęcia dostępną w zakładce „Dokumenty” i dostarczyć do sekretariatu wraz z aktem urodzenia dziecka (do wglądu). Dzieci rejonowe przyjmowane są do szkoły „z urzędu”.

W przypadku dzieci spoza rejonu należy wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły. Do wniosku można dołączyć na piśmie prośbę o przyjęcie wraz z uzasadnieniem. Druk dostępny jest w zakładce „Dokumenty”. O przyjęciu dziecka decyduje dyrektor szkoły.

Szkoła z Klasą