Rekrutacja do klas siódmych dwujęzycznych

Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych (klasa VII) przeprowadzona będzie podobnie jak w roku ubiegłym za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji.

16 maja br. pod adresem www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl  udostępniona będzie oferta warszawskich publicznych szkół podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi.

Od 20 maja będzie można wypełnić elektronicznie wniosek w systemie. Loginem do rejestracji wniosku jest PESEL kandydata, kandydaci nie pobierają żadnych loginów i haseł ze szkoły.

Wydrukowany oraz podpisany przez rodziców/opiekunów prawych  wniosek należy złożyć w szkole pierwszego wyboru najpóźniej do 7 czerwca do godz. 15.00.

Harmonogram działań KANDYDATA szkoły podstawowej w elektronicznej rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2022/2023:

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/harmonogram-dzialan-kandydata-szkoly-podstawowej-w-elektronicznej-rekrutacji-do-oddzialow-dwujezycznych-na-rok-szkolny-2022-2023

 

Lista placówek, które prowadzą nabór do oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2022/2023:

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/plan-naboru-do-klas-vii-dwujezycznych-w-szkolach-podstawowych-na-rok-szkolny-2022-2023

 

 

Szkoła z Klasą