Rekrutacja do klasy czwartej sportowej

W roku szkolnym 2021/2022 planowane jest utworzenie w naszej szkole klasy czwartej sportowej o profilu piłka nożna/ lekkoatletyka.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy do 21.05 do godz. 16.00 dostarczyć wymagane dokumenty do szkoły (dokumenty proszę umieszczać w pudełku znajdującym się po prawej stronie po wejściu do szkoły, potwierdzenie złożenia dokumentów otrzymają Państwo na podany we wniosku adres e-mail).

 

Termin przeprowadzenia prób sprawności fizycznej zostanie podany po zakończeniu dodatkowego naboru.

 

 

Osoby, które nie złożą dokumentów w terminie nie zostaną dopuszczone to próby sprawnościowej.

Osoby, które nie przystąpią do próby sprawności fizycznej nie biorą udział w procesie rekrutacji.

Szczegółowe zasady przyjęć oraz harmonogram rekrutacji do oddziału sportowego znajdują się w załączonym pliku. Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem oraz o przestrzeganie terminów zawartych w harmonogramie.

Wnioski o przyjęcie będą dostępne także w sekretariacie szkoły.

O przyjęcie do oddziału sportowego ubiegać się mogą zarówno uczniowie naszej szkoły jak i innych szkół. Zainteresowane osoby z innych placówek zapraszamy  do wzięcia udziału w rekrutacji, która odbywa się na podobnych zasadach jak dla uczniów naszej szkoły.

Zasady rekrutacji do klasy czwartej sportowej – NOWA

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy IV sportowej o profilu lekkoatletyka- Nowa

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy IV sportowej o profilu piłka nożna – NOWA

Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy_sportowej

Wzory oświadczeń

 

Szkoła z Klasą