Rekrutacja do klasy pierwszej sportowej

W roku szkolnym 2021/2022 planowane jest utworzenie w naszej szkole klasy pierwszej sportowej o profilu ogólnorozwojowym.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy w terminie od 2.03 do 8.03  złożyć wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej sportowej. Można to zrobić za pośrednictwem systemu elektronicznego dostępnego pod adresem

warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl lub osobiście w sekretariacie szkoły.

W przypadku problemów z uzyskaniem orzeczenia o bardzo dobrym stanie zdrowia kandydata (orzeczenie wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej) dopuszcza się dostarczenie tego dokumentu do szkoły w późniejszym terminie, jednak nie później niż do 10 marca br., tj. przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności  fizycznej.

Próba sprawności fizycznej odbędzie się 10 marca 2021 r. o godz. 9.00 na dużej Sali gimnastycznej.

Dzieci, których rodzice nie złożą dokumentów w terminie nie zostaną dopuszczone to próby sprawnościowej oraz nie będą brały udziału w rekrutacji do klasy sportowej.

Szczegółowe zasady przyjęć oraz harmonogram rekrutacji do oddziału sportowego znajdują się w załączonym pliku. Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem oraz o przestrzeganie terminów zawartych w harmonogramie.

O przyjęcie do oddziału sportowego ubiegać się mogą zarówno uczniowie naszej szkoły jak i innych szkół. Zainteresowane osoby z innych placówek zapraszamy  do wzięcia udziału w rekrutacji, która odbywa się na podobnych zasadach jak dla uczniów naszej szkoły.

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej sportowej

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy I sportowej

Wzory oświadczeń

Zgoda na uczęszczanie do klasy sportowej

 

Szkoła z Klasą