Legitymacje, świadectwa

Zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” (Dz. U. z 2006 r., nr 225, poz. 1635) za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę skarbową od legalizacji, która wynosi:

– za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego- 26 zł
– za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej- 9 zł

(podstawa prawna:  Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków  szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności, paragraf 19 pkt. 3 (Dz. U. z 2005 r., nr 58, poz. 504 ze zmianami).

Opłatę należy wnieść na konto:
Odbiorca:  DBFO Białołęka, Szkoła Podstawowa Nr 112, ul. Zaułek 34 03-287 Warszawa
Nr konta: 28 1030 1508 0000 0005 5017 5029
Tytułem: wydanie duplikatu świadectwa/ legitymacji szkolnej

Szkoła z Klasą