W bieżącym roku szkolnym spotkania rodziców i nauczycieli będą miały formę dni otwartych. Wychowawca może też zorganizować zebranie z rodzicami, w dowolnym terminie, jeśli wynika to z bieżących potrzeb klasy.

W czasie dni otwartych każdy rodzic będzie mógł skorzystać z indywidualnych konsultacji z wychowawcą, nauczycielami przedmiotu, specjalistami.

Nauczyciele będą oczekiwali na rodziców w wyznaczonych salach lekcyjnych.

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZK. 2021-2022

8 września   kl. 0-4   zebranie ogólne

9 września   kl. 5-8   zebranie ogólne

18 października  kl. 0-4 dzień otwarty

19 października  kl.5-8  dzień otwarty

29 i 30 listopada  dni otwarte online

20 grudnia   dzień otwarty online

28 i 29 marca  2022r.  zebranie ogólne

16 i 17 maja  dni otwarte

Forma spotkania z Rodzicami będzie podana w późniejszym terminie i uzależniona będzie od sytuacji epidemicznej.

************************************************************************

 

W dniach 16-17 maja 2022r. o godz. 18.00 odbędą się dni otwarte z Rodzicami.

Dzień otwarty 16.05.2022 – klasy 1-3,  wychowawcy klas 4

Dzień otwarty 17.05.2022 -klasy 5-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła z Klasą