W bieżącym roku szkolnym spotkania rodziców i nauczycieli będą miały formę dni otwartych. Wychowawca może też zorganizować zebranie z rodzicami, w dowolnym terminie, jeśli wynika to z bieżących potrzeb klasy.

W czasie dni otwartych każdy rodzic będzie mógł skorzystać z indywidualnych konsultacji z wychowawcą, nauczycielami przedmiotu, specjalistami.

Nauczyciele będą oczekiwali na rodziców w wyznaczonych salach lekcyjnych.

 

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/21

Terminy spotkań:

26,27 października

14, 15 grudnia (informacja o zagrożeniach)

15,16 marca

17, 18 maja (informacja o zagrożeniach).

 

Forma spotkania z Rodzicami będzie podana w późniejszym terminie i uzależniona będzie od sytuacji epidemicznej.

************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła z Klasą