Rok szkolny 2021/22

Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie  polonistyczno – fotograficznych

Regulamin konkursu – Konkurs polonistyczno-fotograficzny

 

*************************************************************************

SZKOLNY KONKURS PIOSENKI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ

Regulamin konkursu  – etap szkolny

 

***************************************************************************

BIBLIJNA AKADEMIA NAJMŁODSZYCH 2021 – 2022 (BAN 2022)

Zachęcamy do udziału w konkursie religijnym BAN przeznaczonym dla uczniów klas  IV – VIII szkół podstawowych.

Regulamin konkursu

 

****************************************************************************

Regulamin konkursu „Powstanie Warszawskie”. 

Zespół Historyków ogłasza KONKURS HISTORYCZNY dotyczący Powstania Warszawskiego. 

 1. Organizatorzy: 

Organizatorami konkursu jest Zespół Historyczny Szkoły Podstawowej nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Kownackiej w Warszawie. 

 1. Cele konkursu: 
  – zapoznanie uczniów z historią Polski
  – kształtowanie patriotyzmu i szacunku do bohaterskiego, warszawskiego czynu powstańczego 1944 roku
  – prezentacja twórczości plastycznej o wysokich walorach estetycznych
  – kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego 
 2. Uczestnicy konkursu: 
  Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV – VIII. Prace wykonujemy samodzielnie.  
 3. Warunki uczestnictwa:
  Warunkiem uczestnictwa jest:
  a) wykonanie komiksu dotyczącego „Najmłodszych w Powstaniu Warszawskim”
  lub
  b) wykonanie pracy plastycznej lub rysunku w dowolnej technice (format minimum A4) przedstawiającego życie codzienne Powstańców w czasie Powstania Warszawskiego.
  dodatkowo można wziąć udział w:
  c) turnieju wiedzy o Powstaniu Warszawskim 

Konkurs artystyczny trwa do 21.09.2021 r., pracę proszę przekazywać nauczycielom historii (w salach F03 i F103)

Konkurs wiedzy odbędzie się 1.10.2021 r., zgłoszenia do p. Magdaleny Wilczyńskiej do 29.09.2021 r.  

 1. Zgłoszenie prac: 

     – Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane: imię, nazwisko, klasa.

     – Prace oddane na konkurs nie będą zwracane.

     – Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną wywieszone na szkolnym korytarzu.

     – Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac oraz publikowania w środkach masowego przekazu.

     – Prace zakwalifikowane na konkurs stanowią własność Organizatorów. 

     Turniej wiedzy:

Wiedza dotycząca Powstania Warszawskiego będzie ograniczała się do:

– podręcznika Nowej Ery „Wczoraj i Dziś” (Akcja „Burza i powstanie warszawskie” s. 80-85).

– książek: „Kamienie na Szaniec” A. Kamińskiego oraz „Mały Powstaniec”, S. Sławiński. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, pytań, uwag, proszę o kontakt na następujący

adres: mwilczynska@sp112.waw.pl

Szkoła z Klasą