Świetlica

 WYCHOWYWAĆ TO KOCHAĆ I WYMAGAĆ ! 

Uczniowie w świetlicy mają opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Nauczyciele oprócz wyższych studiów pedagogicznych mają także ukończone kursy m.in metod pracy z grupą, metod aktywizujących, plastyczne i inne.

Nauczyciele pracują wg. miesięcznych planów pracy. Poprzez ich realizację kształtuje się u dzieci umiejętność, spostrzegawczość, kształcenie pamięci i wyobraźni prze­strzennej, pomysłowość, wdrażanie zasad estetyki życia codziennego.

 

sloneczkodoswietlicy

NASZE MOTTO:

W NASZEJ ŚWIETLICY JEST ZAWSZE PRZYJEMNIE

LUBIĘ BYĆ TUTAJ PO LEKCJACH CODZIENNIE.

TUTAJ CZYTAMY, ŚPIEWAMY, MALUJEMY

I DOMY Z KLOCKÓW CZĘSTO BUDUJEMY.

TUTAJ PRZYJACIÓŁ SWOICH SPOTYKAMY

I ZAWSZE RADOŚĆ W SERDUSZKACH MAMY.

 

                                                                519282722

ZAJĘCIA PROWADZONE W ŚWIETLICY

 • Dzieci uczęszczające do świetlicy:
  • rozwijają umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, szycie, malowanie mydłem, origami i inne);
  • rozbudzają zainteresowania czytelnicze (czytanie prasy, wierszy, własne próby literackie, konkursy, spotkania czytelnicze, inscenizacje);
  • wzbogacają posiadane wiadomości, zaspokajają ciekawość świata (czytanie książek,albumów, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki, gry i zabawy dydaktyczne i edukacyjne);
  • kształtują umiejętności : wypowiadania się na zadany i dowolny temat (rozmowy z uczniami, pogadanki, zabawy typu – „dokończ zdanie”, „nazwa na daną literę” i inne);
  • kształtują umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy,rozwiązywanie   i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, redagowanie gazetki świetlicowej, odrabianie prac domowych);
  • kształtują ekspresję ruchową (zabawy taneczne, mini disco);
  • zwiększają sprawność fizyczną ( gry i zabawy zręcznościowe);
  • relaksują ( relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, oglądanie filmów);  kształtują umiejętność współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.

Wewnętrzny Regulamin świetlicy

Świetlica jest czynna od godziny 7.00 do godz.17.30.
W świetlicy obowiązuje obuwie zmienne.
Idziemy do świetlicy zaraz po zajęciach lekcyjnych.
Estetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek.
Tornistry pozostawiamy w wyznaczonym miejscu.
Lubimy porządek i czystość.
Informujemy nauczyciela dyżurującego o wyjściu ze świetlicy.
Chętnie uczestniczymy w zajęciach proponowanych przez nauczyciela.
Absolutnie nie dotykamy cudzych rzeczy.

Jesteśmy kulturalni.
Aktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym koleżankom i kolegom.
Każdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na powietrzu.

Dbamy o piękny język polski.
Odrabiamy starannie prace domowe.
Musimy przestrzegać regulaminu świetlicy, aby wszystkim było w niej dobrze.

raczkizajecia

Szkoła z Klasą