Informacje ogólne

 • Czas pracy świetlicy: 7:00 – 18:00.

 • Zapisy do świetlicy:  Karta zapisu dziecka do świetlicy    –   zakładka dokumenty.
 • Regulamin świetlicy –  zakładka dokumenty  – Statut szkoły –  Zarządzenie nr 10
 • Fundusz świetlicy szkolnej: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej z

Oddziałami Integracyjnymi nr 112

 im. Marii Kownackiej  w Warszawie

ul. Zaułek 34, 03-289 Warszawa

nr konta: 72 1160 2202 0000 0002 8920 7724

tytułem „Imię i Nazwisko ucznia, klasa – świetlica”

 

 • Numery telefonów do świetlicy

22-741-62-00   lub   22-741-62-01

                                             Świetlica klas 2 – wew. 152
                                             Świetlica klas 3 – wew. 118

                                                       

Ramowy Plan Dnia

Godzina Rodzaj zajęć
  7.00 – 8.00

 

 • Zbiórka dzieci.
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
 • Gry i zabawy przy stolikach.

8.00 – 9.00

 • „Poranek z książką” – zajęcia czytelnicze.
 • Słuchowiska.
9.00 – 10.00

 • Zajęcia dydaktyczne według planów pracy.
 • Zajęcia plastyczno-techniczne.

10.00 – 11.30

 • Zabawy na świeżym powietrzu.
11.30 – 13.00

 • Wyjście na stołówkę szkolną – obiad.
 • Zajęcia relaksująco – wyciszające.

13.00 – 14.00

 • Zajęcia ruchowe na placu i boiskach.
 • Pomoc w odrabianiu prac domowych.
 •  Nauka własna pod opieką nauczyciela.

14.00 – 16.00

 • Zabawy na świeżym powietrzu.
 • Czytanie literatury dziecięcej ze szczególnym   uwzględnieniem   szkolnych lektur.
 • Gry logiczne rozwijające pamięć i spostrzegawczość.
 • Odrabianie lekcji, przygotowanie materiałów.

16.00 – 18.00

 • Oglądanie filmów dla dzieci.
 • Zabawy swobodne pod kontrolą, według potrzeb a także indywidualnych zainteresowań uczniów.
 • Czynności porządkowe.

Dzienny rozkład zajęć podlega modyfikacji zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci oraz w zależności  od warunków pogodowych.

 

Zespół wychowawców świetlicy

na rok szkolny 2020/2021

Wychowawcy

klas I

Filia ul. Ostródzka

Wychowawcy

klas II

Wychowawcy

klas III, IV

Łuczak Małgorzata Bojarska Katarzyna Golus Anna
Olejniczak Małgorzata Danilczuk Patrycja Szczygielska Sylwia
Serowik Karolina Gruza Maja Wojda Karolina
Bonisławska Tatiana

Korneluk Katarzyna

Trawińska Małgorzata

Trzeciak Agnieszka

Woszczek Izabela

Ołdak Marta Grochal Anna

Jarosz Barbara

Kwiatkowska-Zduńczyk Katarzyna

Tomalak Katarzyna

 

 

Kalendarz imprez i uroczystości w świetlicy szkolnej

Szkoły Podstawowej nr 112 w Warszawie

Rok szkolny 2020/21

 

Lp.

Rodzaj uroczystości/imprezy

Termin

realizacji

Uczestnicy

1. Realizacja projektu:

” Moja mała ojczyzna”

X 2020 –

V 2021

Świetlica klas 1- 3
2. Kartka dla seniora XII 2020 Świetlica klas 1-3
3. Zbiórka darów dla Domu Dziecka XII 2020 Świetlica klas 2-3
  4. Konkurs recytatorski „Warszawa – moje miasto” I 2021 Świetlica klas 1 – 3
5. Konkurs piosenki warszawskiej I 2021 Świetlica klas 1 – 3
6. Konkurs plastyczny „Białołęka przyszłości” II 2021 Świetlica klas 1 – 3
7. Konkurs na tradycyjną ozdobę wielkanocną regionu Mazowsze IV 2021 Świetlica klas 1 – 3
8. Inscenizacja projektowa (wiersz, piosenka, taniec, wystawa prac plastycznych) V 2021 Świetlica klas 1 – 3
9.  

Projekt edukacyjny „Emocja”

IX 2020-

VI 2021

Świetlica klas 1
10. Międzynarodowy Dzień Kropki IX 2020 Świetlica klas 1-3
11. Konkurs plastyczny „Fabryka wyobraźni” XI 2020 Świetlica klas 1
12. Konkurs plastyczny:

,,Leśne skrzaty”

IX-X 2020 Świetlica klas 2-3

 

13. Zbiórka darów dla zwierząt ze schroniska X-XI 2021 Świetlica klas 1-3
14. Zdalny konkurs kulinarny „Smacznie, zdrowo, kolorowo” III 2021 Świetlica klas 1
15. Kwiecień miesiącem skakanki IV 2021 Świetlica klas 2 -3
16. Zbiórka odzieży dla organizacji

Ewy  Błaszczyk ,, Akogo”

Cały rok szkolny Świetlica klas 2 – 3
17. Wymiana pocztówkowa Cały rok szkolny Świetlica klas 2-3

 

Informacje szczegółowe : regulaminy, daty, pojawiać się będą w miesiącu zaplanowanych wydarzeń.

 Zastrzega się możliwość zmian w realizacji kalendarza w zależności od sytuacji epidemicznej i związanymi z tym decyzjami .

Szkoła z Klasą