Szachy w szkole

Nasza szkoła w programie: „Szachy w szkole” -wnioski. Badaniem nt. wpływu gry w szachy na określone kompetencje kluczowe dzieci objęto blisko 900 uczniów z 19 szkół z programu. Pomiaru dokonano w trzech falach: po rozpoczęciu programu, po upływie semestru i po upływie roku.  Pomiar rozwoju szkolnego sprowadzał się do analizy osiągnięć szkolnych dzieci (pisanie, czytanie, liczenie, dodawanie i odejmowanie), oceny motywacji i zdolności koncentracji uczniów dokonane przez nauczycieli-wychowawców, obiektywnych wskaźników stosunku do szkoły (absencja i spóźnienia) oraz oceny „lubienia szkoły” dokonanej przez samych uczniów. Wyniki po trzech falach pomiarów wskazują na to, że dołączenie gry w szachy podnosi tempo rozwoju uczniów – mówił podczas konferencji dr Krzysztof Przybyszewski – Jeżeli chodzi o wyniki szkolne, uczniowie z klas szachowych lepiej czytają, lepiej liczą i dodają. W tych klasach nastąpił spadek absencji uczniów i bardziej lubią szkołę!
szachywszkole

Szkoła z Klasą