Terapeuta pedagogiczny

Beata Dronszcz
Agnieszka Goraj
Anna Jackowska
Grażyna Kruszewska
Lucyna Roszak
Izabela Woszczek
Terapeuci pedagogiczni pracują wg indywidualnych godzin, dopasowanych do ucznia i planu lekcji.

Szkoła z Klasą