Terapia Integracji Sensorycznej

 

Terapeuta: Magda Nakielska, Marta Trzcińska – pracują wg indywidualnych godzin, dopasowanych do ucznia i planu lekcji.

Na czym polega Terapia SI?

Działania podstawowych zmysłów są ściśle ze sobą powiązane w trakcie rozwoju tworzą połączenia z innymi zmysłami w obrębie mózgu. To wzajemne na siebie oddziaływanie różnych zmysłów jest złożone i niezbędne do prawidłowej interpretacji sytuacji i wykonanie odpowiedniej reakcji. Ten proces celowej organizacji zmysłów nosi nazwę integracji sensorycznej. Integracja sensoryczna nie tylko umożliwia nam odpowiednie zarea­gowanie na odbierane wrażenia sensoryczne ale również kieruje naszymi reakcjami na otoczenie, np. planowanie ruchu (praksja) jest ważną umiejętnością, która zależy od efektywnego procesu integracji sensorycznej.

Regulamin – Zasady kwalifikacji dziecka na terapię

 

Szkoła z Klasą