The unforgotten outside games of children

LOGO 001

Od sierpnia 2012r do lipca 2014r  w naszej szkole realizowany był Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius pod nazwą „The unforgotten outside games of children” /„Niezapomniane Gry Dziecięce”

W realizacji zadania uczestniczyły cztery szkoły: z Polski, Niemiec, Hiszpanii oraz Turcji. Naszym celem było ocalenie od zapomnienia wspaniałych gier dziecięcych W ramach projektu w poszczególnych krajach porównano gry w które dzieci grały kiedyś z tymi w które bawią się obecnie. Powstały nagrania wybranych zabaw dziecięcych. Produktem końcowym jest międzynarodowa księga gier.

Ważnym wydarzeniem dla naszej szkoły była organizacja spotkania w Polsce dla dzieci i nauczycieli z krajów partnerskich. Wizyta odbyła się w kwietniu 2013r.  Zorganizowaliśmy warsztaty dotyczące polskich gier oraz bogaty program kulturalno-artystyczny.

Wizyty partnerskie w Niemczech Turcji i Hiszpanii pozwoliły na poznanie gier popularnych w innych krajach. Stały się również okazją do poszerzenia wiedzy o krajach partnerskich oraz do nawiązania kontaktów międzynarodowych między uczniami i nauczycielami. W wizytach zagranicznych wzięło łącznie udział 12 uczniów i 11 nauczycieli z naszej szkoły.

Projekt  realizowany był dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z KE w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”*

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami powstałymi podczas projektu:

Wiele informacji o projekcie można odnaleźć również w międzynarodowej bazie: http://www.europeansharedtreasure.eu/detail.php?id_project_base=2012-1-TR1-COM06-37038

Anna Nożyńska – koordynator projektu

*) Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca.  KE nie odpowiada za wyko­rzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Szkoła z Klasą