Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie klas V – VIII i jest on reprezentowany przez przewodniczących, którzy są wybierani corocznie w powszechnych, tajnych i demokratycznych wyborach.

 

OGÓLNE CELE DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

  1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
  2. Ukształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną.
  3. Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie.
  4. Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
  5. Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
  6. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.
  7. Kształtowanie umiejętności planowania zadań i ich urzeczywistniania.

 

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PLANU PRACY:

Samorząd Szkolny jest organizatorem różnorodnych konkursów o charakterze:

patriotycznym: np. Dnia Niepodległości, Święta 3 Maja

integracyjnym: takich jak Dzień Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi, Dzień Solidarności z Osobami z Autyzmem, konkursu „Super Uczeń”

edukacyjnym: np. konkursów: „Patrick’s Day”, quizów o krajach anglojęzycznych oraz „Wiem co jem”, pokazów ekologicznych,  plakatów okolicznościowych

kulturalnym: „Dzień książki dla dzieci”, spotkania z ciekawymi ludźmi (np. z programu „Piekielnej Kuchni”) pokazów multimedialnych o różnorodnej tematyce

zabawowym: organizowanie zabaw i wróżb andrzejkowych, konkursów na zabawy karnawałowe, konkursu „Inspiracje smaku”, święta dyni, powitania wiosny etc.

 

 

Szkoła z Klasą