Zaburzenia rozwojowe

Zespół Aspergera

Zespół Aspergera jest poważnym zaburzeniem neurorozwojowym. Osoby dotknięte tą niepełnosprawnością mają problem z rozumieniem intencji i zachowań innych osób, komunikowaniem się, dzieleniem się swoimi zainteresowaniami oraz kontrolą własnych zachowań.

Zespół Aspergera jest uznawany za łagodniejszą formę autyzmu dziecięcego. Jednak nawet najlżejsze formy autyzmu mogą być przyczyną poważnych problemów w życiu osób nim dotkniętych oraz ich rodzin . Zespół Aspergera i autyzm należą do spektrum  zaburzeń  autystycznych.

Osoby z Zespołem Aspergera doświadczają trudności związanych z autyzmem w odmienny sposób i w innym natężeniu. Dla niektórych z nich komunikacja, relacje społeczne, abstrakcyjne czy empatyczne myślenie są dużo łatwiejsze.

W niektórych przypadkach zaburzeniom autystycznym towarzyszą trudności w uczeniu się.  W  przypadku  osób  z  Zespołem Aspergera, ich poziom inteligencji jest zazwyczaj średni lub ponadprzeciętny. Często posiadają one umiejętności, które są bardzo cenione w miejscu pracy.

Ponadto, nie każda osoba z Zespołem Aspergera uważa, że jej odmienny sposób myślenia jest zaburzeniem. Niektóre z nich uważają, że ich umysł działa po prostu inaczej, wcale nie gorzej niż umysły „normalnych” ludzi.

Podobnie jak autyzm, Zespół Aspergera jest niepełnosprawnością, która często pozostaje niewidoczna.

Trudności z komunikacją.

Wiele osób z Zespołem Aspergera potrzebuje towarzystwa i czerpie radość z kontaktów międzyludzkich. Jednak bardzo często mają one problemy ze zrozumieniem myśli, opinii, przekonań i emocji innych ludzi. Osoby z Zespołem Aspergera mogą też komunikować się w niekonwencjonalny sposób, na przykład mówiąc cały czas głośno lub cały czas cicho. Mogą też nie zwracać uwagi na reakcje słuchaczy mówiąc bez przerwy, niezależnie od zainteresowania otoczenia. W  związku z tym mogą być odbierane jako aroganckie, egocentryczne i obojętne. To dodatkowo utrudnia im nawiązywanie i utrzymywanie relacji społecznych z ludźmi, którzy nie są świadomi ich problemów.

Trudności z interakcjami społecznymi.

Osoby z Zespołem Aspergera mogą nie rozumieć instynktownie zasad życia  społecznego i czasem trzeba im je wytłumaczyć. Ich wypowiedzi często wydają się być nieadekwatne do sytuacji i hierarchii społecznej, mogą na przykład odnosić się tak samo do kolegi i do dyrektora. Mimo to, wiele osób z Zespołem Aspergera ma świadomość, że ich zachowanie może wywoływać nieporozumienia.  Mogą wtedy prosić o potwierdzenie, czy to, co mówią i robią jest do zaakceptowania.

Trudności z wyobraźnią społeczną.

Trzecie zaburzenie związane z Zespołem Aspergera jest nazywane „brakiem wyobraźni” . Dotyczy to trudności z:

 • abstrakcyjnym myśleniem  (np. rozumieniem  porównań,  metafor  czy żartów),
 • przyjmowaniem nowych pomysłów,
 • rozumieniem myśli i uczuć innych osób,
 • wyobrażaniem sobie siebie w przyszłości,
 • wychodzeniem z inicjatywą.

Określenie „brak wyobraźni” jest jednak mylące, ponieważ wiele osób z Zespołem Aspergera ma bardzo żywą wyobraźnię. Mogą mieć jednak tendencje do rozwijania wąskich, obsesyjnych zainteresowań.

Spektrum Autyzmu

Autyzm dziecięcy to zaburzenie rozwojowe zaczynające się we wczesnym dzieciństwie i trwające całe życie. Autyzm może sie objawiać w różny sposób u poszczególnych osób. Niektóre z nich są w stanie prowadzić stosunkowo zwykłe życie, podczas gdy inne będą zawsze potrzebować specjalistycznego wsparcia. Zależy to zarówno od głębokości zaburzeń, jak i skuteczności i intesywności terapii.

Autyzm bywa często nierozpoznany i niezrozumiany, ponieważ osoby z autyzmem nie wyglądają na niepełnosprawne. Uwagę zwracają dopiero ich trudności w porozumieniu się, nietypowe zachowania. Dlatego wiele osób traktuje dzieci z autyzmem jako poprostu niegrzeczne czy źle wychowane. Każda osoba z autyzmem doświadcza trudności z komunikacją, wyobraźnią i interakcjami społecznymi oraz kontrolą własnych zachowań.

Trudności z komunikacją

Osoby z autyzmem mają trudności zarówno z komunikacją werbalna jak i niewerbalną. Wiele z nich rozumie wypowiedzi innych osób bardzo dosłownie. Nie rozumieją żartów i sarkazmu, czy zwyczajowych powiedzeń i zwrotów. Dużą trudność sprawia im rozumienie mimiki twarzy i tonu głosu.

Niektóre osoby z autyzmem nie mówią lub ich mowa jest bardzo ograniczona. Zazwyczaj są w stanie zrozumieć częściowo to, co mówią do nich inne osoby, lecz same wolą korzystać z alternatywnych metod komunikacji, takich jak piktogramy czy symbole wizualne.

Niektóre osoby z autyzmem mają dobre umiejetności językowe, lecz z trudem przychodzi im zrozumienie wzajemnego charakteru rozmowy, w związku z czym często powtarzają słowa wypowiedziane przez rozmówcę (echolalia) lub mówią bez przerwy o swoich własnych zainteresowaniach.

Trudności z interakcjami społecznymi

Osoby z autyzmem mają często problemy z rozpoznawianiem lub rozumiewaniem emocji i uczuć innych osób, a także z wyrażaniem własnych. To sprawia, że trudno jest im wchodzić w interkacje towarzystkie. Mogą:

 • nie rozumieć niepisanych zasad społecznych,

 • robić wrażenie obojętnych, bo nie zauważają emocji innych osób,

 • preferować spędzanie czasu w samotności zamiast szukać towarzystwa innych ludzi,

 • zachować sie dziwnie lub nieadektwanie.

Osoby z autyzmem mają trudności z zaprzyjaźnieniem się. Niektóre z nich bardzo chcą nawiązać relacje z innymi ludźmi, lecz nie wiedzą jak sie to robi.

Trudności z wyobraźnią społeczną

Wyobraźnia społeczna pozwala nam na rozumienie i przewidywanie zachowań innych osób, rozumienie abstrakcyjnych idei i wyobrażanie sobie sytuacji nie osadzonych w codzienności. Problemy z wyobraźnią społęczną sprawiają, że osoby z autyzmem maja trudności z:

 • przewidywaniem tego, co zaraz nastapi lub może nastąpić,

 • rozumieniem zagrożeń, na przykład tego, że wybieganie na ruchliwą ulicę może być niebezpieczne,

 • uczestnictwem w grach i zabawach opierających się na wyobraźni (dzieci z autyzmem mogą czerpać z nich przyjemność, ale mają tendencje do odgrywania wciąż tego samego),

 • Przygotowaniem się na zmiany i planowaniem,

 • radzeniem sobie z nowymi, nietypowymi sytuacjami.

Trudności z wyobraźnią społeczną nie powinny być mylone z brakiem wyobraźni wogóle. Jest bardzo wiele kreatywnych osób z autyzmem, które mogą być uznanymi artystami, muzykami i pisarzami.

Zagrożenie niedostosowaniem społecznym      

Niepełnosprawność intelektualna

ADHD

Szkoła z Klasą