Zima/Lato w mieście

 

 !!! Ważne informacje dla uczestników !!!


Dzieci muszą mieć ze sobą maseczkę ochronną, buty na zmianę, odpowiedni do pogody strój, butelkę na wodę. Zalecamy aby dzieci miały ze sobą ulubioną przekąskę oraz piórnik.
Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru w godzinach pracy FPE. Nieprzestrzeganie godzin odbioru jest traktowane jako naruszenie regulaminu i może skutkować wykreśleniem dziecka z listy uczestników Akcji.

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN FERYJNEJ PLACÓWKI EDUKACYJNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 112 IM. MARII KOWNACKIEJ W WARSZAWIE.

Szczegółowy regulamin FPE

Wytyczne przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z organizowaniem wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w roku szkolnym 2020/2021

Wytyczne MEN MZ i GIS dla organizatorów półkolonii

 

W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi do 15 lutego 2021 r.,
po spełnieniu następujących warunków:

· do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skutecznego zgłoszenia (telefonicznego, e-mailowego lub osobistego) przez rodzica/opiekuna prawnego, oraz

· do 22 stycznia 2021 r. złożenie w FPE, do której uczęszczało dziecko, wniosku o zwrot płatności
za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021 według wzoru- udostępnionego w systemie zgłoszeń lub FPE.

Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat.
Wniosek o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie

 

**********************************************************************

INFORMACJE dotyczące rekrutacji na Zimę w Mieście

 

Zapisy uczestników do Warszawskiego Programu „Zimy w Mieście” 2021 ruszają w dniu 7 grudnia 2020 przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń, dostępnego na stronie internetowej pod adresem:

 www.warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

 

Wykaz Feryjnych Placówek Edukacyjnych

 

Potwierdzeniem zapisu dziecka do programu „Zima w Mieście” w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za opiekę oraz wyżywienie w terminie określonym w harmonogramie.

  • opieka – w wysokości 10 złotych dziennie na rachunek
    nr 28103015080000000550175029
  • posiłki – w wysokości 10 złotych dziennie na rachunek
    nr 02191010482205000776160001

W tytule wpisujemy: SP112, Imię i nazwisko, turnus

Zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi w ciągu 30 dni od zakończenia Akcji, po uprzednim zgłoszeniu nieobecności uczestnika przez rodzica/opiekuna prawnego. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników zgłaszają nieobecności dziecka – telefonicznie 022 7416200 e-mailowo sekretariat@sp112.waw.pl lub osobiście najpóźniej do godz. 14.00 w dniu poprzedzającym nieobecność.

Placówka zapewnia opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej w godz. 7.00 – 17.00

 

Szkoła z Klasą