Zima/Lato w mieście

 

LATO w Mieście 2022

 
Szanowni Państwo!
 
Zapisy do Akcji „Lato w Mieście” 2022, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń rozpoczną się
10 maja 2022 r. od godziny 8:00 i potrwają do 22 maja 2022 r.
 
Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 24 maja 2022 r. o godzinie 16:00. 
 
Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 25 maja 2022 r. od godziny 8:00 do 8 czerwca 2022 r. do godziny 12:00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.
 
Zwracamy uwagę na numery poszczególnych kont:
 • Opłaty za wyżywienie 15 zł/dzień:
  nazwa odbiorcy przelewu (ajent): Gastro Team, ul. Parowcowa 18/22a 02-445 Warszawa
  Numer konta: 87168012480000300024779467
  tytuł przelewu: imię, nazwisko, opłata za wyżywienie Lato w Mieście, liczba dni/ termin turnusu
 • Opłata za opiekę 35 zł/dzień:
  SP nr 112,
  numer konta: 28103015080000000550175029
  tytuł przelewu: imię, nazwisko, opłata za opiekę Lato w Mieście, liczba dni/ termin turnusu,
W załącznikach zasady rekrutacji na akcję: „Lato w Mieście 2022 r.” oraz niezbędne informacje o akcji. 

 

 

Szkoła z Klasą